22 травня – Міжнародний день біологічного різноманіття

(International Biological Diversity Day) 

     Біологічне різноманіття є основою життя. Його збереження є необхідним для існування людини. На жаль, інтенсивність використання компонентів біорізноманіття призводить до виснаження та вичерпання природних ресурсів: зникають та перебувають під загрозою зникнення численні види та екосистеми, постійно зростає загроза генному фонду та ін.

     20 грудня 2000 року Генеральна Асамблея ООН проголосила 22 травня Міжнародним днем біологічного різноманіття.

     За останні 400 років планета втратила близько 100 видів лише хребетних тварин. На цей час приблизно 22 тисячі видів рослин і тварин перебувають на межі зникнення. Зникаючими називають види, чисельність яких стрімко зменшується або вже досягла критичного рівня в межах свого ареалу.

     В Україні внаслідок господарювання, особливо за останнє століття, значно змінилися ландшафти та середовища існування. Різко зменшилася площа, зайнята природними угрупованнями – до 29 %, у т. ч. лісами – до 14,3% території країни, було практично знищено степ як природний біом, значних змін зазнали гідрологічні умови території у зв’язку з будівництвом рівнинних гідроелектростанцій та створенням водосховищ, осушенням боліт. Спостерігається антропогенне забруднення значних територій, зокрема важкими металами, радіонуклідами, стійкими органічними сполуками.

     Тема цьогорічного дня біорізноманіття: «Наші рішення - в природі». Гасло «Наші рішення - в природі» підкреслює надію, солідарність та важливість спільної роботи на всіх рівнях для побудови майбутнього життя у гармонії з природою.

     2020 рік - це рік випробувань, роздумів, можливостей та рішень. Від кожного з нас очікується, що ми будемо «будуватись краще», використовуючи цей час для підвищення стійкості націй та громад, коли ми одужаємо від пандемії. 2020 рік - це рік, коли, як ніколи, світ може сигналізувати про сильну волю до глобальних дій, які «згорнуть криву» втрати біорізноманіття на користь людям та всьому життю на Землі.

  Тернопільщина активно впроваджує принципи збереження біологічного, ландшафтного та природного різноманіття, насамперед, через визначення, створення і збереження пріоритетних природоохоронних територій, формування екологічної мережі, збереження природних оселищ і видів природної флори та фауни, які мають важливе значення як для суспільства в цілому, так і для кожної людини зокрема.

     З цією метою площу природно-заповідного фонду в області доведено до 123,31 тис. га, індикативний показник заповідності до 8,92 %.  Природно-заповідний фонд має у своєму складі 643 одиниці територій та об’єктів. Усі території та об'єкти природно-заповідного фонду, відповідно до Загальнодержавної програми формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки, становлять основу національної екомережі та Пан-Європейської екомережі.

    Площа екологічної мережі становить 416,30 тис. гектарів або 30,1% від території області, наявно 7 об’єктів Української частини Смарагдової мережі Європи, проводяться підготовчі роботи стосовно внесення мережі печер області до Переліків об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

В області, з врахуванням регіонально рідкісних видів, охороняється 414 видів тварин (2,4% від загальної кількості видів області) та 272 видів рослин     (24,5 % від загальної кількості видів області).

     Сучасний стан збереження біорізноманіття в області вимагає невідкладних заходів для його збереження та призупинення загальної тенденції зниження чисельності майже усіх видів тварин і рослин.  Такі заходи передбачені Стратегією розвитку Тернопільської області на період до 2020 року, Програмою охорони навколишнього природного середовища в Тернопільській області на 2014-2020 роки, Регіональною схемою формування екологічної мережі Тернопільської області.

     Щорічне відзначення Міжнародного дня біологічного різноманіття - чудова нагода ще раз згадати про необхідність збереження біорізноманіття та усвідомити відповідальність за збереження цієї дорогоцінної спадщини для нинішніх та прийдешніх поколінь.

     Управління екології пропонує всім підприємствам, установам, організаціям, іншим зацікавленим сторонам, включаючи громадське суспільство долучитися до охорони біорізноманіття з метою збереження його для майбутніх поколінь. А у Міжнародний день біорізноманіття провести просвітницькі та інформаційні кампанії. Адже відзначення згаданого міжнародного дня покликане сприяти приверненню уваги до актуальних проблем збереження біорізноманіття.

 м. Тернопіль Вул. Шашкевича, 3 тел./факс (0352) 25-95-93 Електронна адреса: eco_ter@eco.te.gov.ua