Територію національного природного парку                                     «Кременецькі гори» планують розширити 

     Законом України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року»  передбачено розширення площі природно-заповідного фонду до 15 відсотків загальної території країни. Збільшення площі природно-заповідного фонду Тернопільської області  є надзвичайно важливим з огляду на євроінтеграційну політику України.

    З метою пошуку цінних природних комплексів та об’єктів, перспективних для подальшого заповідання, управлінням екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації налагоджена співпраця з науковими закладами, установами природно-заповідного фонду, навчальними закладами, громадськими організаціями, проводяться спільні обстеження природних комплексів та об’єктів, рекомендованих для заповідання.

   Так, національним природний парк «Кременецькі гори» спільно з Управлінням екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації та науковцями із Інституту екології Карпат НАН України щороку здійснюють наукові дослідження територій, що мають вагоме наукове, еколого-освітнє, естетичне та історико-культурне значення для регіону.

     Упродовж 9 років постійно здійснюються дослідження територій, що плануються під розширення (оптимізацію) Парку. На цих ділянках зафіксовані види занесені до Міжнародних охоронних списків, Червоної книги України та списків регіонально-рідкісних видів рослин, зокрема заяча конюшина Шиверика, первоцвіт весняний, мінуарція побільшена, бурачок Гмелина, відкасник татарниколистий, горицвіт весняний, конюшина червонувата, сон великий, ковила пірчаста та волосиста, костриця бліднувата та ін.; трапляються рідкісні види тварин, зокрема махаон, подалірій, дозорець-імператор, лунь лучний та болотяний, ящірка зелена, декілька видів кажанів, мишівка лісова та ін.

     До таких територій належать ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Джерельна», ботанічний заказник загальнодержавного значення «Ваканци», ландшафтні заказники місцевого значення «Крутнівська гора», «Вільшанки» та «Борщівка», ботанічний заказник місцевого значення «Курилиха».  

  Здійснено детальне дослідження ботанічного заказника місцевого значення «Мала Андруга» та прилеглі до нього території, де зростають коручка болотна, товстянка двоколірна, пальчатокоріник травневий, жировик Льозеля. Також вивчено територію Горинського гідрологічного заказника з прилеглими ділянками, де виявлено рідкісні види рослин: сон великий, пальчатокорінник травневий, плямистий та м’ясочервоний, горицвіт весняний, конюшина червонувата. Численною є популяції шавлії лучної та шавлії пониклої.

     Дані території є цінними в науковому та еколого-освітньому відношенні, потребують більш детальних і ґрунтовних наукових досліджень, заплановані для включення до складу національного природного парку „Кременецькі гори”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 м. Тернопіль Вул. Шашкевича, 3 тел./факс (0352) 25-95-93 Електронна адреса: eco_ter@eco.te.gov.ua