СТВОРЕННЯ БОТАНІЧНОГО ЗАКАЗНИКА МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ „ВІЛІЙСЬКИЙ”   НЕ ПІДТРИМАНО ОРГАНАМИ   МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ШУМЩИНИ. 

    У системі державних пріоритетів природоохоронної діяльності особлива роль відводиться заповіданню територій та об’єктів.

    Частка територій природно-заповідного фонду на теперішній час складає 4,2% від загальної площі території України, а норма цього показника в європейських країнах знаходиться у межах 8-10%. Необхідність розширення площі та збільшення числа заповідних об’єктів нашої держави не викликає сумнівів і заперечень.  

   На законодавчому рівні порядок створення об'єктів природно-заповідного фонду регламентується Законом України "Про природно-заповідний фонд України".  Процедура створення  територій та об’єктів природно-заповідного фонду вимагає узгодження їх організації з власниками та користувачами земельних ділянок, органами місцевого самоврядування та зацікавленими організаціями. Цей процес є досить кропітким і відповідальним та у багатьох випадках залежить від конструктивізму органів місцевого самоврядування.

   На жаль, у Шумському районі спостерігається нерозуміння, а то й спротив розширенню мережі природно-заповідного фонду, хоч органи виконавчої влади  та органи місцевого самоврядування у районі повинні забезпечувати реалізацію державної екологічної політики. Аргументованих та логічних підстав для такої позиції немає.

   Так, за пропозицією Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка, управлінням екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації підготовлено документи щодо організації ботанічного заказника місцевого значення ,,Вілійський” орієнтовною площею 25 га, за межами населених пунктів на території Вілійської сільської ради Шумського району.

   

Територія, перспективна для створення даного заказника, охоплює водно-болотну заплаву р. Вілія на околиці с. Вілія Шумського району. Рослинність території, запропонованої для заповідання, представлена водною, прибережно-водною, болотною, та, меншою мірою, лісовою та чагарниковою. У її межах виявлені місця зростання макрофітів, що занесені до ,,Червоного списку угруповань водних макрофітів України” з категорією ,,4” (угруповання, площі яких швидко скорочуються і тому їм загрожує зникнення в майбутньому).

   Дане водно-болотне угіддя має надзвичайне фітосозологічне, гідрологічне та соціально-економічне значення і відіграє важливу роль у формуванні гідрологічного режиму регіону, є важливим акумулятором і резервуаром прісної води для місцевих жителів, що підтверджується в останні досить спекотні роки. Такі водно-болотні угіддя підлягають особливій охороні відповідно до ряду міжнародних конвенцій (Рамсарської, Бернської, оселищної, ландшафтної та інших), у їх межах першочергово створюються природоохоронні території різного рівня охорони.

   Документи щодо організації ботанічного заказника ,,Вілійський” управлінням екології та природних ресурсів облдержадміністрації направлені на розгляд та прийняття відповідного рішення Шумській районній раді. Зокрема, у супровідному листі до матеріалів проекту створення заказника сказано, що створення заказника не заперечує традиційного господарського використання даної території для сінокосіння та випасу великої рогатої худоби, абсолютно не обмежує будь-які види традиційної господарської діяльності, загального природокористування, не приведе до загрози ведення мисливського господарства та організації полювання на його території, а навпаки сприятиме відновленню даного водно-болотного угіддя, що має унікальне значення як для біосфери, так і для територіальних громад в умовах зміни клімату та глобального потепління.

   Шумська районна рада надіслала управлінню протокол засідання постійної комісії районної ради з питань агропромислового комплексу, промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку, житлово-комунального господарства, підприємства, земельних відносин та охорони довкілля від 8 червня 2016 року,  в якому зазначено, що комісія вирішила не надавати погодження організації ботанічного заказника місцевого значення ,,Вілійський” та рекомендувати президії районної ради не виносити дане питання на розгляд чергової сесії районної ради.

   Основний мотив такої відмови прозвучав у виступі Вілійського сільського голови Нагорного В.С., який, незважаючи на надане управлінням офіційне роз’яснення щодо заповідного режиму території,  заявив ,,на даній земельній ділянці люди здійснюють сінокосіння та випасання худоби на умовах загального    природокористування та чудово розуміють, що внаслідок утворення заказника їм це буде заборонено”.

Сподіваємся, що Шумська районна і Вілійська сільські ради  перестануть шукати відмовки і активізують роботу щодо створення ботанічного заказника місцевого значення „Вілійський”, а також ряду інших заповідних територій.

 

 м. Тернопіль Вул. Шашкевича, 3 тел./факс (0352) 25-95-93 Електронна адреса: eco_ter@ecoternopil.gov.ua