17 ЧЕРВНЯ ЛЮДСТВОМ ВІДЗНАЧАЄТЬСЯ ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ З ОПУСТЕЛЮВАННЯМ ТА ПОСУХОЮ

         Щорічно 17 червеня людством у рамках Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням, стороною якої є Україна (Закон України від 4 липня2002 року № 61-IV) відзначається Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухами.

         Опустелювання розглядається як процес деградації земель під впливом будь-яких природних та антропогенних чинників.

         Деградація земель – природне або антропогенне спрощення ландшафту, погіршення стану, складу, корисних властивостей і функцій земель та інших органічно пов'язаних із землею природних компонентів.

         Деградація ґрунтів — це зменшення їх родючості або втрата властивостей, характерних їм як природному тілу (підкислення,засолення, вилуговування, ерозія, підтоплення, заболочення, забруднення, опіщанення тощо).
        Глобальною екологічною проблемою на сьогодні є постійне зменшення в ґрунтах вмісту гумусу. Основна причина—споживацький підхід до землі, намагання якнайбільше з неї взяти і якнайменше їй повернути.

       

Одним із основних дестабілізуючих факторів, який призводить до зниження продуктивності сільськогосподарських угідь та погіршує екологічну ситуацію в аґроландшафтах, є ерозія.

       Відповідно до наявних відомостей та моніторингу стану використання земель в цілому по Тернопільській області в тій чи іншій мірі знаходиться в обробітку 215,5 тис. га еродованих та ерозійно-небезпечних земель. З них, розміщено на схилах від 30 до 50 – 90,9 тис. га, від 50 до 70 – 41,8 тис. га і більше 70 – 14,3 тис. га.

     Сучасний стан деградації земель  в області вимагає невідкладних заходів для боротьби з деградацією земель та опустелюванням. Такі заходи затверджені розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 р. №271-р „Про затвердження Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням”, розпорядженням голови Тернопільської обласної державної адміністрації  від  16 травня 2016 року  №281-од „Про заходи з реалізації в області Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням”.

       Відповідно до розпорядженням голови Тернопільської обласної державної адміністрації затверджено заходи з реалізації в Тернопільській  області Національного плану дій.

       У результаті виконання Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням планується досягти таких стратегічних цілей:

     - покращення стану уражених екосистем, запобігання поширенню деградації земель та опустелювання;

   - збереження і відновлення біорізноманіття, зменшення обсягу викидів парникових газів, адаптація до змін клімату завдяки здійсненню заходів з охорони і невиснажливого використання земельних та інших природних ресурсів, збереження ґрунтів та відтворення їх родючості;

   - мобілізація додаткових ресурсів для боротьби з деградацією земель та опустелюванням, у тому числі шляхом налагодження ефективного партнерства між національними і міжнародними суб’єктами.

       Управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації пропонує всім підприємствам, установам, організаціям,  іншим зацікавленим сторонам, включаючи громадське суспільство долучитися до охорони земель з метою збереження їх для майбутніх поколінь. А у Всесвітній  день боротьби з опустеленням  і посухою провести заходи з відзначення цього міжнародного дня – тематичні семінари, конкурси, виставки, зустрічі, просвітницькі та інформаційні кампанії. Адже відзначення згаданого міжнародного дня покликане сприяти приверненню уваги до актуальних проблем опустеленням  і деградації земель. 

 м. Тернопіль Вул. Шашкевича, 3 тел./факс (0352) 25-95-93 Електронна адреса: eco_ter@ecoternopil.gov.ua