Регіональні ландшафтні парки  - наукові переваги  створення в Тернопільській області 

     14 лютого 2018 року першим  заступником голови обласної державної адміністрації Крисаком І.Б. за участю представників управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації, Головного управління Держгеокадастру в області, директорів національних природних парків „Дністровський каньйон” і „Кременецькі гори”, національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка проведено робочу нараду щодо вироблення чіткої позиції стосовно створення об’єктів природно-заповідного фонду.

     Під час наради було обговорено перспективи і проблеми розширення мережі природно-заповідного фонду в області. Зокрема, згідно з Регіональною схемою формування екологічної мережі Тернопільської  області, затвердженою рішенням Тернопільської обласної ради від 18 червня 2009 року №619, у межах структури екомережі області заплановано  створення низки нових територій та об’єктів природно-заповідного фонду різних категорій: 13 регіональних ландшафтних парків, 2 ландшафтних заказники, розширення території національного природного парку „Кременецькі гори”, створення ряду інших територій  та об’єктів природно-заповідного фонду, які стануть основою природних ядер.

  Згідно з науковим обґрунтуванням переваг створення регіональних ландшафтних парків, територій та об’єктів природно-заповідного фонду інших категорій, підготовленим  науковцями Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, спеціалістами управління екології та природних ресурсів Тернопільської облдержадміністрації, створення природоохоронних  територій: 

- Суттєво сприятиме збереженню природної унікальності краю та забезпечити підтримання його екологічного стану, дозволяє уникнути втрат рослинного і тваринного світу,  серйозних соціально-економічних втрат.

 

- Дозволить збалансовано використовувати унікальні біологічні ресурси краю. Заповідний статус сприятиме збереженню природних особливостей території, розвитку сільського та екологічного туризму, що сприятиме переорієнтації господарської діяльності населення на обслуговування рекреантів та туристів.

- Забезпечить правову охорону основних типів біотопів і, відповідно, видового різноманіття їх флори й фауни у межах  біологічних (природних)  ядер в умовах інтенсивного лісо – і агрокористування; 

- Дасть змогу реалізувати в Україні  директиву   Європейського економічного співтовариства 92/43/ЄЕС „Про збереження природних оселищ та видів  природної фауни і флори”,  Директива № 2009/147/ЄС про захист диких птахів.

- Створить передумови  для залучення провідних європейських та українських  вчених до вивчення природних багатств Тернопілля, залучення європейських інвестицій на заходи, спрямовані на  реалізацію екологічного менеджменту природоохоронних  території, спрямованого на охорону оселищ та видів флори і фауни  у форматі, який використовується в країнах Європейського Союзу.

- Створить можливість для проведення виробничої практики студентів навчально-виробничого комплексу, залучення учнівської молоді під керівництвом вчителів біології до вивчення флори і фауни рідного краю, залучення дітей до созологічних спостережень за станом популяцій рідкісних та зникаючих видів рослин, участі дітей в учнівських наукових конференціях.

- Дасть можливість зберегти природні сінокоси та пасовища, медозбори від їх знищення (виділення земель під залісення, розроблення кар’єрів, забудову). Дасть можливість громадянам здійснювати  сінокосіння і випасання худоби, виставляти пасіки на лучно-степових ділянках на умовах загального безоплатного використання природних ресурсів.

- Забезпечить проведення значних природовідновних ренатуралізаційних заходів, зміну акцентів господарювання у лісовій галузі, сільськогосподарському виробництві.

- Створить передумови  для проведення заходів з формування  корінних деревостанів   усіма способами і методами  рубок.

- Гарантуватиме збереження рекреаційного потенціалу природоохоронних об’єктів на майбутнє, розвиток екологічного ті інших видів туризму, що сприятиме вирішенню соціальних та економічних проблем регіону в цілому завдяки створенню нових робочих місць для місцевого населення в інфраструктурі курортно-рекреаційного комплексу та збільшенню фінансових надходжень у місцеві бюджети.

- Забезпечить економічну вигоду для приймаючих місцевих громад, створить додаткові робочі місця і забезпечить зайнятість місцевого населення в „альтернативній економіці”, представленій місцевою ініціативою зі створення інноваційного турпродукту на основі місцевих ресурсів екотуризму, що забезпечить додатковий прибуток місцевому населенню.

     У свою чергу перший заступник голови ОДА Іван Крисак  наголосив на  здійсненні широкої роз’яснювальної роботи  серед органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад щодо  переваг створення регіональних ландшафтних парків і заказників, інших територій та об’єктів природно-заповідного фонду. 

 

 м. Тернопіль Вул. Шашкевича, 3 тел./факс (0352) 25-95-93 Електронна адреса: eco_ter@eco.te.gov.ua