3 БЕРЕЗНЯ - ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ДИКОЇ ПРИРОДИ

     Проблеми збереження довкілля та його окремих складових вже давно стали окремим та значним за обсягом напрямком міжнародного співробітництва світової спільноти. В руслі цих світових процесів знаходиться й Україна, яка взяла на себе низку міжнародних зобов'язань в екологічній сфері. Зокрема, одним із напрямів такої співпраці є забезпечення виконання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES), прийнятої 3 березня 1973 року у м. Вашингтоні. Виконання CITES повинно сприяти усуненню економічної зацікавленості в процесі використання дикої флори і фауни шляхом обмеження їхнього переміщення за межі країн, які є ареалом їхньої ж географічної популяції.

    Учасниками конвенції є 180 держав, серед яких і Україна, яка приєдналась до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення 14 травня 1999 року.  

     Мета Конвенції полягає в тому, щоб гарантувати, що міжнародна торгівля дикими тваринами і рослинами не створює загрози їх виживанню. Дика фауна і флора є незамінною частиною природних систем землі, які мають охоронятися для нинішніх і майбутніх поколінь. Держави-учасники Конвенції визнають важливість міжнародного співробітництва, яке буде сприяти захисту деяких видів дикої фауни і флори від надмірної експлуатації в міжнародній торгівлі, переконані у необхідності об'єднати зусилля й терміни прийняття належних заходів у цих цілях.

Будь-яка торгівля зразками рідкісних видів має здійснюватися під неухильним наглядом наукових компетентних і адміністративних органів. З метою привернення уваги до цінності дикої природи та її різноманітного (екологічного, генетичного, соціального, економічного, наукового, культурного та рекреаційного) значення 20 грудня 2013 року шістдесят восьма сесія Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй постановила проголосити 3 березня, день прийняття Конвенції про міжнародну торгівлю природними видами фауни і флори (СІТЕS), як Всесвітній день дикої природи. 

     Під міжнародною охороною сьогодні перебуває  близько 5600 видів тварин і більше 30 тисяч видів рослин. У межах Тернопільської області зростають 39 види флори та проживають  68 видів фауни, занесені до додатків Конвенції про міжнародну торгівлю природними видами фауни і флори (СІТЕS), а також 12 видів флори і 187 видів фауни, занесені до додатків Конвенції про охорону дикої флори і фауни і природних середовищ існування в Європі.

Переліки видів дивись:

http://ecoternopil.gov.ua/index.php/pryrodni-resursy/roslynnyi-i-tvarynnyi-svit/70-roslynnyi-svit

http://ecoternopil.gov.ua/index.php/pryrodni-resursy/roslynnyi-i-tvarynnyi-svit/71-tvarynnyi-svit 

Управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації регулярно працює над виявленням місць перебування видів флори і фауни, занесених до додатків Конвенції та їх охороною, а також пропонує всім підприємствам, установам, організаціям,  іншим зацікавленим сторонам, включаючи громадське суспільство долучитися до охорони дикої природи з метою збереження її для майбутніх поколінь. А у Всесвітній день дикої природи провести заходи з відзначення цього міжнародного дня.

Відзначення згаданого міжнародного дня покликане  привернути увагу до проблем браконьєрства, сприяти приверненню уваги до цінності дикої природи та її різноманітного (екологічного, генетичного, соціального, економічного, наукового, культурного та рекреаційного) значення для забезпечення сталого розвитку та добробуту людини.

Захищати тварин  і рослин в природному  середовищі може кожен із нас. Розповідайте друзям як ви рятуєте дику природу.

 м. Тернопіль Вул. Шашкевича, 3 тел./факс (0352) 25-95-93 Електронна адреса: eco_ter@eco.te.gov.ua