ПРОТОКОЛ №2

засідання громадської ради при Департаменті екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації

 м. Тернопіль                                                                    від 23.12.2015 р.

 вул. Шашкевича,3

 Присутні 7 членів громадської ради: Степан Вадзюк, Олександр Філь, Іван Герц, Любомир Царик, Галина Проців, Любомира Качмарська, Ігор Кузик.

Запрошені: Олександр Панчук, Ігор П’ятківський , Володимир Грібов.

 

Голова зборів: Вадзюк Степан Несторович

 

Порядок денний:

1. Про плани будівництва Верхньодністровського каскаду ГЕС у межа НПП «Дністровський каньйон».

2. Затвердження складу та положення про громадську раду при Департаменті екології та природних ресурсів Тернопільської ОДА, у заявку із зміною назви «Департамент на Управління екології та природних ресурсів Тернопільської ОДА».

І. Слухали.

Про плани будівництва каскаду ГЕС в межах об’єкта ПЗФ України – НПП «Дністровський каньйон».

І. Виступили.

Панчук О. Він ознайомив членів громадської ради про проблему спорудження каскаду із шести ГЕС в межах НПП «Дністровський каньйон». Представником департаменту було повідомлено про попередні наради які відбувалися з цього приводу, а саме 27 листопада та 9 грудня поточного року, де обговорювалися перспективи будівництва Верхньодністровського каскаду  ГЕС. Від імені директора департаменту Сінгалевича О.В., його заступник висловив, тверду позицію щодо недопущення реалізації даного проекту. Оскільки «пропоноване будівництво пов’язане із ризиками незворотних змін екологічної системи р. Дністер, ландшафтів, унікального мікроклімату, гідрологічного режиму, затоплення значних територій, в тому числі цінних заплавних угідь, втрати червонокнижних видів флори та фауни в межах НПП «Дністровський каньйон», а також ризики, пов’язані із потребою відселення частини населення сіл за межі затоплення територій водосховища, що в свою чергу може спровокувати ускладнення соціально-політичної ситуації на регіональному рівні».

Департамент екології та природних ресурсів Тернопільської ОДА пропонує:

- на перед проектній стадії питання узгодити з Національною академією наук України, спеціалізованими інститутами які впродовж тривалого часу здійснюють  системні фундаментальні дослідження екологічних систем Верхнього Дністра та його басейну.

- Отримати принципову згоду Міністерства екології та природних ресурсів України на реалізацію ідеї спорудження каскаду чи навіть окремих гідроелектростанцій на Верхньому Дністрі, оскільки у підпорядкуванні цього міністерства функціонують національні природні парки, в тому числі – НПП «Дністровський каньйон».

- У разі отримання принципової згоди Мінприроди України рекомендуємо відповідно до ДБН А.2.2-3:2014 розробити техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) щодо можливості будівництва кожного з об’єктів. Ця документація відповідно до ст. 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» має містити оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС), яке відповідає вимогам ДБН А.2.2-1:2003. ТЕО підлягає державній екологічній експертизі відповідно до ст. 13 Закону України «Про екологічну експертизу».

- Також згідно ст.6 пункту 13 Додатку 1 Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосується довкілля, усі зацікавлені громадяни чи окремі організації повинні брати участь у прийнятті рішень пов’язаних з реалізацією даного проекту.

Царик Л.П. Висловив свою думку з приводу позитивних і негативних сторін будівництва каскаду ГЕС у верхів’ї Дністра. Так, Він зазначив, що не значний позитивний вплив на рекреаційну сферу буде, зокрема наявність великих водосховищ тощо. Але водночас, будівництво каскаду ГЕС, спричинить неможливість розвитку такого популярного виду туризму як сплав по Дністру. Окрім цього Любомир Петрович звернув увагу, що р. Дністер – це гірська річка і створення дамб спричинить осідання завислих речовин на дно чим спотворить його морфологію. Окрім цього, враховуючи те, що риба у Дністрі іде на нерест вверх по  течії, то дамби будуть перешкоджати цьому, а та кількість іхтіофауни яка збереться біля греблі буде успішно виловлюватися місцевим населенням, що у свою чергу спричинить зникнення червонокнижних видів. Органіка (листя, гілки та ін.) яка збереться біля дамб, буде гнити і у водах Дністра порушуватиметься процес аерації – обміну води і повітря. Роботи по облаштуванню ГЕС завдадуть значної шкоди каньйону, його унікальним стінкам. Також внаслідок затоплення можлива втрата цінних археологічних пам’яток культури. Функціонування ГЕС, в майбутньому, може негативно вплинути на можливість проведення студентами природничих спеціальностей навчальних практик з геології, ландшафтної екології, біології та геоморфології в межах долини р. Дністер.

Герц І.І. Зазначив, що у Західному регіоні нашої держави, згідно останніх повідомлень, є надлишок електроенергії, зокрема атомної. Тому не рентабельно споруджувати аж шість ГЕС.

Проців Г.П. Запропонувала звернутися до відповідних державних органів влади та органів місцевого самоврядування, щоб вони ознайомили громадськість з усією наявною документацією щодо розробки проекту будівництва шести ГЕС у верхів’ї Дністра. Також висловила думку про необхідність звернення з листами до Тернопільської ОДА та Тернопільської обласної ради, щодо прийняття рішення про заборону будівництва каскаду ГЕС на р. Дністер, усім громадським організаціям окремо, таким чином залучити більшу кількість громадськості до вирішення таких соціально-економічно-екологічно питань.

І. Постановили.

1. Залучити до обговорення цього питання представників Тернопільського обласного управління водних ресурсів, науковців Інституту екології Карпат НАН України (О.О.Кагало), представників Тернопільської обласної комунальної інспекції охорони пам’яток історії та культури, директора НПП «Дністровський каньйон» (Шкільнюка М.Ф.), гідробіолога ТНПУ ім. В. Гнатюка (В.В. Грубінка).

2. Звернутися до Тернопільської обласної державної адміністрації і Тернопільської обласної ради з листом про необхідність заборони будівництва каскаду ГЕС на р. Дністер, оскільки це може викликати непоправні екологічні, археологічні та соціально-політичні наслідки. У зверненні потрібно зазначити думку директора департаменту екології та природних ресурсів Тернопільської ОДА Сінгалевича О.В., директора НПП «Дністровський каньйон» Шкільнюка М.Ф., членів науково технічної ради НПП «Дністровський каньйон», науковців ТНПУ ім. В. Гнатюка – Царика Л.П., Грубінка В.В., а також представників різних громадських організацій області та України загалом.

3. Затвердити текст звернення (текст звернення додається до протоколу).

ІІ. Слухали.

Питання про зміну назви Департаменту екології та природних ресурсів Тернопільської ОДА на Управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації. Та необхідність у зв’язку з цим затвердження нового положення про громадську раду при Управління екології та природних ресурсів Тернопільської ОДА, а також  її складу.

ІІ. Виступили.

Вадзюк С.Н. Запропонував залишити положення про громадську раду згідно типового минулого року, а тільки перейменувати Департамент в Управління. Також    визначено склад громадської ради,  керівника, заступника і секретаря.

ІІ. Постановили.

Затвердити типове положення про громадську раду при Управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації, та її склад з наступних членів:

1. Вадзюк Степан Несторович – голова Громадської ради

2. Філь Олександр Григорович – заступник голови Громадської ради

3. Кузик Ігор Романович – секретар Громадської ради

3. Царик Любомир Петрович – член Громадської ради

5. Герц Іван Іванович – член Громадської ради

6. Проців Галина Петрівна - член Громадської ради

7. Качмарська Любомира Григорівна - член Громадської ради

Голова громадської ради :                    _____________         С.Н. Вадзюк

Секретар:                                                  _____________         І. Р. Кузик

 м. Тернопіль Вул. Шашкевича, 3 тел./факс (0352) 25-95-93 Електронна адреса: eco_ter@eco.te.gov.ua