УСТАНОВЧІ ЗБОРИ

громадської ради при Управлінні екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації

 м. Тернопіль                                                                    від 07.06.2016 р.

 вул. Шашкевича,3

 Присутні 8 членів громадської ради: Степан Вадзюк, Олександр Філь, Іван Герц, Любомир Царик, Галина Проців, Любомира Качмарська, Ігор Кузик, Богдана Дідушицька.

Запрошені:   П’ятківський І. О. – начальник відділу розвитку екомережі, природо-заповідного фонду, екологічного моніторингу і зв’язків з громадськістю управління природних ресурсів і координації діяльності.

 

 

Голова зборів: Вадзюк Степан Несторович

 

Порядок денний:

1. Схвалення Положення про громадську раду при Управлінні екології та природних ресурсів Тернопільської ОДА.

2. Затвердження складу громадської ради при Управлінні екології та природних ресурсів Тернопільської ОДА.

 

 

І. Слухали.

Питання про зміну назви Департаменту екології та природних ресурсів Тернопільської ОДА на Управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації. Та необхідність, у зв’язку з цим, затвердження нового Положення про громадську раду при Управління екології та природних ресурсів Тернопільської ОДА.

І. Виступили.

Вадзюк С.Н. Запропонував залишити Положення про громадську раду згідно типового, тільки перейменувати Департамент в Управління.

І. Постановили.

Схвалити типове Положення про громадську раду при Управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації.

Результати голосування:

«За»

«Проти»

«Утримались»

«

«0»

«0»

 

ІІ. Слухали.

Питання про затвердження складу громадської ради при Управлінні екології та природних ресурсів Тернопільської ОДА.

ІІ. Виступили.

Вадзюк С.Н. Зачитав список членів громадської ради при Департаменті екології та природних ресурсів Тернопільської ОДА, які відповідно, залишились членами ГР при Управлінні екології та природних ресурсів Тернопільської ОДА. Також Вадзюк С.Н. відрекомендував нових осіб, які бажають вступити до складу ГР при Управлінні екології та природних ресурсів Тернопільської ОДА, зокрема: Дідушицьку Богданну Станіславівну – методиста хіміко-біологічного відділення Тернопільського обласного комунального територіального відділення Малої академії наук України та Кондратюка Володимира Андрійовича – професора ТНМУ ім. І.Я. Горбачевського. Окрім цього Вадзюк С.Н. зазначив, що згідно Положення про громадську раду при Управлінні екології та природних ресурсів Тернопільської ОДА, список членів громадської ради залишається відкритим і до її складу можуть вступити усі бажаючі.

ІІ. Постановили.

Затвердити склад громадської ради при Управлінні екології та природних ресурсів Тернопільської ОДА із наступних її дев’яти членів:

1. Вадзюк Степан Несторович – голова громадської ради

2. Філь Олександр Григорович – заступник голови громадської ради

3. Кузик Ігор Романович – секретар громадської ради

4. Царик Любомир Петрович – член громадської ради

5. Герц Іван Іванович – член громадської ради

6. Кондратюк Володимир Андрійович – член громадської ради

7. Проців Галина Петрівна – член громадської ради

8. Качмарська Любомира Григорівна – член громадської ради

9. Дідушицька Богдана Станіславівна – член громадської ради.

          Результати голосування:

«За»

«Проти»

«Утримались»

«

«0»

«0»

 

 

Голова громадської ради :                    _____________         С.Н. Вадзюк

Секретар:                                                  _____________         І. Р. Кузик

 

 м. Тернопіль Вул. Шашкевича, 3 тел./факс (0352) 25-95-93 Електронна адреса: eco_ter@eco.te.gov.ua