ПРОТОКОЛ №6

 засідання громадської ради при Управлінні екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації

  м. Тернопіль                                                                    від 22.06.2017 р.

  вул. Шашкевича, 3

  Присутні 7 членів : Степан Вадзюк, Олександр Філь, Любомир Царик, Володимир Кондратюк, Любомира Качмарська, Богдана Дідушицька, Ігор Кузик.

 Запрошені: 

 П`ятківський  І. О. – заступник начальника Управління екології та природних ресурсів Тернопільської ОДА;

 Лотоцька О.В. – доцент кафедри загальної гігієни та екології Тернопільського державного медичного університету імені І. Горбачевського.

 Голова зборів: Вадзюк Степан Несторович

 

Порядок денний:

 

1. Про необхідність вивчення стану об’єктів ПЗФ у Тернопільській області.

 2.Про проект «Державні санітарні норми та правила охорони поверхневих водойм».

 І.Слухали.

 Про необхідність вивчення стану об’єктів ПЗФ у Тернопільській області.

 І.Виступили.

 Вадзюк С.Н.Нагадав присутнім, що 17.05.2017  у приміщенні Тернопільської ОДА проходив круглий стіл з питань екологічних проблем Тернопільської області під егідою Всеукраїнської екологічної ліги. В рамках цього заходу було прийнято рішення про необхідність інвентаризації та встановлення натурних меж заповідних об’єктів Тернопільщини.

  П`ятківський  І. О. Повідомив, що станом на 2017 рік передано у Міністерство екології та природних ресурсів України проект організації території НПП «Дністровський каньйон»; міська рада Тернополя замовила у лабораторії моделювання еколого-географічних систем ТНПУ ім. В. Гнатюка проект організації території РЛП «Загребелля»; серед усіх районних державних адміністрацій області лише Лановецька замовила проект землеустрою для Лановецького зооботсаду; також зараз проводиться розробка проекту утримання та реконструкції парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Більче-Золотецький парк», який пройшов обговорення на громадській раді при Управлінні екології та природних ресурсів Тернопільської ОДА. Такі проекти також необхідно розробити для Скала-Подільського, Вишнівецького та Раївського парків-пам’яток садово-паркового мистецтва.

 Станом на сьогоднішній день Управління екології та природних ресурсів Тернопільської ОДА  підготувало та передало до обласної ради подання на 6 нових заповідних об’єктів площею 650 га. Також до указу президента України готується ботанічний заказник загальнодержавного значення «Жолоби», площею 60 га.

 І.Постановили.

 1. Заслухати на наступному засіданні громадської ради при Управлінні екології та природних ресурсів Тернопільської ОДА остаточний проект організації території РЛП «Загребелля».

 2. Звернутися до депутатів районних рад та органів місцевого самоврядування Тернопільської області з проханням: передбачити у  бюджеті 2018 року кошти на розробку проектів землеустрою заповідних об’єктів місцевого значення.

 ІІ. Слухали.

 Про проект «Державні санітарні норми та правила охорони поверхневих водойм».

 ІІ. Виступили

 Кондратюк В.А.  Повідомив присутніх, що науковцями ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.О. Марзєєва НАМНУ» розроблено проект «Державних санітарних норм та правил охорони поверхневих водойм», який розміщений на сайті даної наукової установи для громадського обговорення. Нові санітарні норми та правила розроблено з урахуванням вимог Європейського законодавства та у зв’язку із розпорядженням КМУ від 20.01.2016 р. «Про визнання такими, що втратили чинність, та такими, що не застосовуються на території України, актів санітарного законодавства», наказом МОЗУ «Про затвердження планів заходів для проведення інвентаризації та систематизації нормативно-правових актів Української РСР та СРСР» та відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським союзом, з іншої сторони від 27.06.2014 р.

 Проект «Державні санітарні норми та правила охорони поверхневих водойм» має на меті збереження, захист, покращення та відтворення якості навколишнього середовища, раціональне використання природних ресурсів та заохочення заходів на міжнародному рівні, спрямованих на вирішення регіональних і глобальних проблем навколишнього середовища у сферах забезпечення якості води та управління водними ресурсами, включно з морським середовищем.

 ІІ. Постановили

 Підготувати членами громадської ради при Управлінні екології та природних ресурсів Тернопільської ОДА власні пропозиції та зауваження до проекту  «Державні санітарні норми та правила охорони поверхневих водойм» із обговоренням їх на наступному засіданні громадської ради.

 

 Голова громадської ради                      _____________         С.Н. Вадзюк

 

Секретар                                                   _____________         І. Р. Кузик

 

 м. Тернопіль Вул. Шашкевича, 3 тел./факс (0352) 25-95-93 Електронна адреса: eco_ter@eco.te.gov.ua