«Погоджую»

 Начальник  управління  

екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації

                    ___________О.В.СІНГАЛЕВИЧ

„07”червня  2016 р.       

 

           «Схвалено»

Протоколом установчих зборів зі створення Громадської ради

 від „07”червня 2016 року

ПОЛОЖЕННЯ

про громадську раду при управлінні екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації

         1.Громадська рада при управлінні екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації (далі — громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в реалізації функціональних завдань управління, здійснення громадського контролю за його діяльністю як органу виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

         2.У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, регуляторними документами місцевих органів виконавчої та представницької влади, а також Положенням про громадську раду.

Положення про громадську раду погоджується начальником  управління та схвалюється на її засіданні.

 м. Тернопіль Вул. Шашкевича, 3 тел./факс (0352) 25-95-93 Електронна адреса: eco_ter@tr.ukrtel.net