З питань фінансування природоохоронних заходів в області у 2016 році

      Зміни у податковому законодавстві внесені Законом України „Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин”

(№79-VIII від 28.12.2014) кардинально змінили ситуацію з розподілом податків, зборів та обов’язкових платежів між державним і місцевим бюджетом, у тому числі екологічного податку.

      У поточному році 80 відсотків екологічного податку, який є основою для формування державного та місцевого фондів охорони навколишнього природного середовища було спрямовано до місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища.

      Аналогічна тенденція розподілу згаданих коштів буде і в наступні роки. Тому актуальним постає питання ефективного використання коштів місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища для реалізації першочергових природоохоронних заходів в Тернопільській області.

      Згідно з Положенням про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, затвердженим рішенням Тернопільської обласної ради від 15 березня 2014 року №1607, департамент екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації зобов’язаний подати Тернопільській обласній раді пропозиції щодо розподілу зборів, які надійшли до обласного фонду охорони навколишнього природного середовища.

      Для формування департаментом проекту переліку природоохоронних заходів, які будуть фінансуватися з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2016 році, пропонуємо всім зацікавленим у виділенні коштів суб’єктам подати до 15 листопада поточного року клопотання щодо фінансування природоохоронних заходів з вказанням назви заходу та його вартості. До клопотання необхідно обов’язково додати копію кошторису робіт або копію документу, який підтверджує ціну товару чи послуги.

      У разі здійснення капітальних видатків обов’язковою умовою при поданні клопотання є співфінансування заходу не менше 10 відсотків від кошторисної вартості з місцевого бюджету.

      Додатково інформуємо, що перелік видів діяльності, які належать до природоохоронних заходів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147 ( зі змінами та доповненнями).

       Клопотання надсилати за адресою:

                                                         Департамент екології та природних

                                                         ресурсів Тернопільської обласної

                                                         державної адміністрації

                                                         вул..Шашкевича, 3

                                                         м.Тернопіль

                                                         46008

 м. Тернопіль Вул. Шашкевича, 3 тел./факс (0352) 25-95-93 Електронна адреса: eco_ter@eco.te.gov.ua