Рішенням Тернопільської обласної ради від 24 листопада 2017 року №822 затверджено положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

 СЬОМА  СЕСІЯ

 РІШЕННЯ

 

 від  24 листопада  2017 року № 822

м. Тернопіль

  

Про обласний фонд охорони

навколишнього природного середовища

    Розглянувши пропозиції управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації від 23 березня 2017 року       № 03/519, враховуючи рекомендації постійної комісії Тернопільської обласної ради з питань охорони навколишнього природного середовища та природокористування, керуючись Законом України „Про охорону навколишнього природного середовища”, статтями 22, 23, 75, 76 Бюджетного кодексу України, статтями 43 та 68 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, Тернопільська обласна рада

 

 вирішила:

1. Затвердити положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища згідно з додатком.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

2.1. Рішення Тернопільської обласної ради від 15 березня 2014 року №1607 „Про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища”.

2.2. Рішення Тернопільської обласної ради від 09 квітня 2015 року №1907 „Про внесення змін до положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища”.

3. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії Тернопільської обласної ради з питань охорони навколишнього природного середовища та природокористування.

 

 Голова Тернопільської

 обласної ради                                                                       В.В.ОВЧАРУК 

 

 

 

                                                                                Додаток

                                          до рішення Тернопільської обласної ради

                               від  24 листопада 2017 року № 822

  

Положення 

про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища  

  1. Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища (далі – фонд) відповідно до Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища” утворюється у складі обласного бюджету з метою концентрації коштів і фінансування природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів, пов’язаних з охороною навколишнього природного середовища, у тому числі наукових досліджень з цих питань.  
  2. Фонд формується за рахунок коштів екологічного податку та частини грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушеннями законодавства про охорону навколишнього природного середовища.
  3. Головні розпорядники коштів фонду та розподіл цих коштів визначаються рішенням Тернопільської обласної ради про обласний бюджет на відповідний бюджетний рік за поданням Тернопільської обласної державної адміністрації на підставі переліку природоохоронних заходів, що формується управлінням екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації.
  4. Пропозиції щодо визначення головних розпорядників коштів фонду та розподілу цих коштів розглядаються постійними комісіями Тернопільської обласної ради з питань охорони навколишнього природного середовища та природокористування і з питань бюджету в процесі розгляду проекту обласного бюджету на відповідний бюджетний рік.
  5.  Кошти фонду використовуються для фінансування витрат, пов’язаних з виконанням робіт відповідно до Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року №1147.
  6. Кошти фонду використовуються згідно з кошторисами доходів та видатків, які складаються головними розпорядниками коштів фонду, та затверджуються в порядку, встановленому чинним законодавством.
  7. Невикористані у звітному році кошти фонду вилученню не підлягають, переходять на наступний рік і використовуються на цілі, передбачені цим положенням.

 

 Керуючий справами виконавчого

 апарату Тернопільської обласної ради                                         І.Г.Бабійчук

 

 Сінгалевич О.В.

 

 м. Тернопіль Вул. Шашкевича, 3 тел./факс (0352) 25-95-93 Електронна адреса: eco_ter@eco.te.gov.ua