ЗАХОДИ, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання „Програми охорони навколишнього природного середовища в Тернопільській області на 2021-2027 рік”

      На виконання ст. 17 Закону України „Про стратегічну екологічну оцінку” управління екології та природних ресурсів Тернопільської  обласної  державної адміністрації у межах своєї компетенції здійснюватиме моніторинг наслідків виконання Програми охорони навколишнього природного середовища в Тернопільській області на 2021-2027 рік (далі - Програма), у тому числі для здоров’я населення, один раз на рік оприлюднювати його результати на своєму офіційному веб-сайті у мережі Інтернет та у разі виявлення не передбачених звітом про стратегічну екологічну оцінку негативних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, має вживати заходів для їх усунення.

   Моніторинг наслідків виконання Програми для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, буде здійснюватися відповідно до Порядку здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020р. № 1272.

     Основними заходами зі здійснення моніторингу є:

- порівняння фактичного стану компонентів довкілля з минулорічними показниками у містах області, в яких реалізуються заходи Програми, один раз на рік на підставі результатів державного статистичного спостереження. У разі виявлення перевищень минулорічних показників провести аналіз на предмет зв’язку з реалізацією заходів Програми;

- порівняння захворюваності населення, з минулорічними показниками у містах області, в яких реалізуються заходи Програми, один раз на рік на підставі результатів державного статистичного спостереження. У разі виявлення перевищень минулорічних показників провести аналіз на предмет зв’язку з реалізацією заходів Програми.

 м. Тернопіль Вул. Шашкевича, 3 тел./факс (0352) 25-95-93 Електронна адреса: eco_ter@eco.te.gov.ua