Як ініціювати ділянки надр для виставлення на аукціон         

з продажу спеціальних дозволів на користування

       Для ініціювання висталення дялнок надр  на аукціоні    з продажу спеціальних дозволів на користування фізичним особм - підприємцям та юридичним особам необхідно звернутися  до Державної служби геології та надр України  згідно з наступним взірцем звернення:

                                                    Дерржава служба геології та надр

        України

                                                       вул. Антона Цедіка, 16, м. Київ, 03057

 

          Даним листом хочемо ініціювати виставлення на аукціон шляхом проведення електронних торгів спеціального дозволу на користування ділянкою надр (НАЗВА ДІЛЯНКИ), що пропонується Держгеонадрами в Інвестиційному атласі надрокористувача.

Просимо повідомити нас щодо дати виставлення на аукціон спеціального дозволу на користування надрами ділянки, що нас зацікавила.

 Процедура ініціювання ділянки

 1. Держгеонадра формують Інвестиційний атлас надрокористувача шляхом включення до нього підготовлених пропозицій, які містять назву, вид корисної копалини, вид користування надрами, географічні координати, характеристику ділянки надр та орієнтовну початкову вартість спеціального дозволу.
 2. Протягом періоду ініціювання (орієнтовно 60 календарних днів) суб’єкт господарювання обирає ділянку з Інвестиційного атласу надрокористувача, який розміщений на сайті Держгеонадр: http://www.geo.gov.ua/investicijnij-atlas-nadrokoristuvacha/.
 3. Суб’єкт господарювання звертається до Держгеонадр із відповідною заявою щодо виставлення на електронні торги спеціального дозволу на користування надрами ділянки, котра його зацікавила, та надсилає скан-копію підписаного листа на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. . Зразок заяви розміщений на сайті Держгеонадр: http://www.geo.gov.ua/rules-and-examples/.
 4. Після отримання відповідної заяви Держгеонадра (не пізніше 3 робочих днів) здійснює її опрацювання, направляє листи для погодження відповідним обласним, районним, міським, селищним, сільським радам (за необхідності), для отримання пропозицій та коментарів від Міністерства енергетики та захисту довкілля (у разі відсутності таких), розробляє аукціонну документацію, проводить актуальну оцінку початкової вартості спеціального дозволу, вартості пакету аукціонної документації та вартості геологічної інформації ініційованої ділянки надр і готує лот до виставлення на платформі електронного майданчика, який підключено до системи електронних торгів з продажу дозволів (ProZorro.Продажі).
 5. Держгеонадра виставляє ініційовану ділянку на електронні торги (аукціон) відповідно до затвердженого Графіку за групами корисних копалин.
 6. Дата електронних торгів визначається відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 17 жовтня 2018 р. № 848 «Про реалізацію експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів» для конкретного виду надр (50 або 90 днів з моменту розміщення лоту на ProZorro.Продажі)

 

Підготовлено за даними сайту Державної служби геології та надр України   http://www.geo.gov.ua/rules-and-examples/

Як номніувати ділянку надр для виставлення на аукціон  з продажу спеціальних дозволів на користування надрами

     Згідно  з Тимчасовим порядком реалізації експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів, затвердженим згаданою постановою Кабінету Міністрів України, переліки ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон, визначаються Державною службою геології та надр України (далі - Держгеонадра) з урахуванням заяв для участі  в аукціоні фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб згідно з наступним взірцем звернення:

                                                          Дерржава служба геології та надр України

                                                           вул. Антона Цедіка, 16, м. Київ, 03057

  Даним листом хочемо номінвати виставлення на аукціон шляхом проведення електронних торгів спеціального дозволу на користування ділянкою надр (НАЗВА ДІЛЯНКИ). Додатково повідомляємо, про НАЯВНІСТЬ/ВІДСУТНІСТЬ експертного висновку ДНВП «Геоінформ України» щодо готовності об’єкту до виставлення на аукціон разом з ситуаційним планом, оглядовою картою, каталогом географічних координат кутових точок, пояснювальною запискою із зазначенням переліку фондових матеріалів.

Процедура номінування ділянки

 1. Cуб’єкт господарювання має право надати власну обґрунтовану пропозицію щодо будь-якої ділянки надр з метою її подальшого виставлення для проведення аукціону з продажу спеціального дозволу на користування надрами шляхом електронних торгів. Суб’єкт господарювання може попередньо звернутися до ДНВП «Геоінформ України» з метою отримання експертного висновку щодо підготовленості об’єкту до виставлення на аукціон (на договірній основі). У зверненні зазначається назва ділянки, вид корисної копалини, вид користування надрами, географічні координати та характеристика ділянки надр.
 2. У разі такого звернення, ДНВП «Геоінформ України» виконує перевірку потенційного об’єкта, готує відповідний експертний висновок щодо підготовленості об’єкту до виставлення на аукціон (надалі – експертний висновок), а також надає необхідні матеріали, а саме: ситуаційний план, оглядову карту, каталог географічних координат кутових точок, пояснювальну записку із зазначенням переліку фондових матеріалів та передає їх суб’єкту господарювання (Замовнику) не пізніше 10 робочих днів з моменту укладання відповідного договору. Строк дії відповідного експертного висновку становить 90 календарних днів.
 3. Суб’єкт господарювання звертається до Держгеонадр із відповідною заявою щодо виставлення на електронні торги спеціального дозволу на користування надрами номінованої ним ділянки разом із експертним висновком. Примірна заява розміщена на сайті Держгеонадр: http://www.geo.gov.ua/rules-and-examples/.
 4. Після реєстрації заяви (не пізніше 3 робочих днів), Держгеонадра направляє листи для погодження ділянки відповідним обласним, районним, міським, селищним, сільським радам (за необхідності), для отримання пропозицій та коментарів від Міністерства енергетики та захисту довкілля.
 5. У разі отримання погодження від відповідних обласних, районних, міських, селищних, сільських рад (за необхідності), Міністерства енергетики та захисту довкілля або мовчазної згоди (15 робочих днів з моменту отримання листа), Держгеонадра не більше, ніж за 7 робочих днів, здійснює підготовку аукціонної документації, визначення початкової вартості спеціального дозволу, вартості пакету аукціонної документації та вартості геологічної інформації номінованої ділянки надр і готує лот до виставлення на платформі електронного майданчика, який підключено до системи електронних торгів з продажу спеціальних дозволів (ProZorro.Продажі).
 6. Держгеонадра виставляє номіновану ділянку на електронні торги (аукціон) відповідно до затвердженого Графіку за групами корисних копалин.
 7. Дата електронних торгів визначається відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 17 жовтня 2018 р. № 848 «Про реалізацію експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів» для конкретного виду надр (50 днів або 90 днів з моменту розміщення лоту на ProZorro.Продажі).

  Підготовлено за даними сайту Державної служби геології та надр України   http://www.geo.gov.ua/rules-and-examples/

 м. Тернопіль Вул. Шашкевича, 3 тел./факс (0352) 25-95-93 Електронна адреса: eco_ter@eco.te.gov.ua