ПЕРСПЕКТИВИ РОЗШИРЕННЯ ПЛОЩІ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ  У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

         Конвенцією про охорону біологічного різноманіття, сторонами якої є 193 країни  світу, серед яких і Україна, поставлено завдання створити до 2020 року систему природоохоронних територій на площі 17 % суходолу та 10 % морських акваторій до 2020 року і для цього розроблена спільна програма дій.

Створення природоохоронних територій також передбачено іншими, діючими в Україні міжнародними конвенціями і угодами, а саме: Конвенцією про водно-болотні угіддя міжнародного значення, головним чином як середовища перебування водоплавних птахів (Рамсарська конвенція, стаття 2), Конвенцією про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі (Бернська конвенція, стаття 4), Конвенцією про збереження мігруючих видів диких тварин (Боннська конвенція, стаття 2), Конвенцією про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини (Конвенція про всесвітню спадщину, стаття 5), Рамковою конвенцією про охорону та сталий розвиток Карпат (Карпатська конвенція, стаття 4), Конвенцією про захист Чорного моря від забруднення (Чорноморська конвенція, стаття 4 Протоколу про охорону біорізноманіття), Програмою ЮНЕСКО «Людина і біосфера».

Законом України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» передбачено запровадження системи природоохоронних заходів збереження біо- та ландшафтного різноманіття і  розширення площі природно-заповідного фонду до 10 відсотків у 2015 році та до 15 відсотків загальної території країни у 2020 році.

Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. 
№ 385,із змінами, внесеними постановою  Кабінету Міністрів Українивід 20.12.2017 р. № 1089 площа території природно-заповідного фонду у 2017 році повинна становити 8,7 % від площі держави, а у 2020 – 15 % відповідно.

Однією з передумов вступу нової країни до Європейського Союзу є адаптація національного законодавства до європейської Директиви № 92/43/ЄС про збереження природного середовища існування (оселищ), дикої флори та фауни, зі змінами і доповненнями, внесеними Директивами №№ 97/62/ЄС, 2006/105/ЄС та Регламентом (ЄС) № 1882/2003.

Основною метою Директиви є сприяння збереженню біорізноманіття шляхом збереження природних середовищ (далі – оселищ) і видів природної флори та фауни, які мають важливе значення для суспільства на території держав-членів Європейського Союзу.

Двома основними базовими принципами Директиви є створення та функціонування мережі природоохоронних територій NATURA 2000 і сувора система охорони видів і активна система збереження видів.

Найважливішим інструментом для виконання завдань є визначення територій, важливих для Європейського Союзу – об’єктів природи загальноєвропейського значення (Sites of Community Importance), які, разом зі спеціальними природоохоронними територіями (Special Protection Areas), визначеними відповідно до Оселищної директиви.

З метою реалізації поставлених завдань, створення оптимальної системи збереження та раціонального використання біологічного та ландшафтного різноманіття у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду головою обласної державної адміністрації видано  розпорядження від 08.05.2014 №148-од «Про розвиток природно-заповідного фонду області», яким затверджено індикативні показники щодо збільшення площі природно-заповідного фонду адміністративно-територіальних одиниць області. 

      Регіональною схемою формування екологічної мережі Тернопільської області, яка затверджена рішенням обласної ради від 18.06.2009 №619, передбачено збільшення відсотка заповідності території області до 13 %, площу ПЗФ заплановано розширити на 57 тис. гектарів/ 

Заходи з розвитку природно-заповідного фонду в області включені до Програми охорони навколишнього природного середовища в Тернопільській області на 2014-2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 18.09.2014 №1778, а також  до Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 04.01.2016 №28.

З метою забезпечення реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року в частині збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, збільшення площі природно-заповідного фонду, головою обласної державної адміністрації видано доручення від  18.06.2018 №481 «Про забезпечення реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року в частині формування мережі природоохоронних територій»  . Перед органами виконавчої влади поставлено завдання щодо  збільшення площі  природно-заповідного фонду до  до 262,67 тис. гектарів, показник заповідності – до 19% від площі області

 

 

 

З метою пошуку цінних природних комплексів та об’єктів, перспективних для подальшого заповідання, налагоджена співпраця з науковими закладами, установами природно-заповідного фонду, навчальними закладами, громадськими організаціями, проводяться спільні обстеження природних комплексів та об’єктів, рекомендованих для заповідання.

 У 2018 році  обласною державною адміністрацією створена робоча група при управлінні екології та  природних ресурсів облдержадміністрації щодо розвитку заповідної справи в області. 

 

 

  Реалізація поставлених завдань суттєво залежить від конструктивної позиції органів лісового та мисливського господарства у зв’язку з тим,  що утворення нових об’єктів ПЗФ можливе,  в основному за рахунок лісових площ, а також органів місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування не в повній мірі забезпечують реалізацію державної політики щодо збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, формування національної екологічної мережі. 

Управлінням екології та природних ресурсів облдержадміністрації, за пропозиціями наукових, громадських організацій, учнівської та студентської молоді сформовано переліки територій та об’єктів ПЗФ, які планується створити на загальнодержавному і місцевому рівнях

Переліки територій та об'єктів природно-заповідного фонду, які планується створити у Тернопільської області на загальнодержавного рівні  (дивитися далі)

Переліки територій та об'єктів природно-заповідного фонду, які планується створити у Тернопільської області на місцевому  рівні  (дивитися далі)

ОПИСИ ПЕРСПЕКТИВНИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ"ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ (дивитись далі)

 

Пропозиції  щодо доповнення згаданих переліків та клопотання щодо створення нових заповідних територій та об’єктів (разом з обґрунтуванням та ситуаційною картою, виготовленої за допомогою програми GoogleEarthWin) просимо надсилати на адресу управління  та електронну скриньку відділу природних ресурсів, екомережі, екомоніторингу і зв’язків  з громадськістю: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. . Контактний телефон: (0352) 25-95-62.  

План створення і розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду Тернопільської області на 2020 рік.

  Перелік  територій та об’єктів природно-заповідного фонду, створення яких не погоджено органами місцевого самоврядування,  власниками і користувачами земельних ділянок у їх межах.

 Методичні рекомендації щодо розроблення проектів створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду в Україні затверджені наказом Міністерства  екології та природних ресурсів України від 21 серпня 2018 року №306     

 м. Тернопіль Вул. Шашкевича, 3 тел./факс (0352) 25-95-93 Електронна адреса: eco_ter@eco.te.gov.ua