РОСЛИННИЙ  СВІТ 

ВИДИ РОСЛИН, ЗАНЕСЕНІ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЧЕРВОНОГО СПИСКУ,

ЩО ЗРОСТАЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ. 

 

 1. Астрагал шерстистоквітковий (Astrgalus dasyanthus Pall.)
 2. Відкасник осотоподібний (Carlina cirsioides Klok.)
 3. Жовтозілля Бессера (Senecio besseranus Minder.)
 4. Зіновать біла, рокитничок білий (Chamaecytisus albus)
 5. Зіновать Блоцького,  рокитнтчок Блоцького (Chamaecytisus blockianus.)
 6. Зіновать Пачоського, рокитничок Пачоського (Chamaecytisus paczoskii)
 7. Зіновать подільська, рокитничок подільський (Chamaecytisus podolicus (Blockki)
 8. Очиток застарілий (Sedum antiguum Omelcz.et Zaverusha)
 9. Підсніжник складчастий (Galanthus plicatus)
 10. Роговик Біберштейна (Cerastium biebersteinii DC.)
 11. Смілка литовська (Silene lithuanica Zapal.)
 12. Цибуля перевдягнена (Allium pervestium Kl.)
 13. Шавлія кременецька (Salvia cremenecensis Bess.)
 14. Шиверекія подільська (Schivereckia podolika Andrz. )
 15. Шолудивник високий (Pedicularis exaltata Bess.)
 16. Ялина сербська (Picea omorica (Pancic.) Purkyne)

 

ВИДИ РОСЛИН, ЗАНЕСЕНІ ДО ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ,

ЩО ЗРОСТАЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

  

 1. Айстра альпійська (Aster alpinus L.)
 2. Аконіт Бессера (Aconitum besserianum Andrz.)
 3. Аконіт несправжньопротиотруйний (Aconitum pseudanthora Blocki ex Pacz.)
 4. Аконіт опушеноплодий (Aconitum  lasiocarpum)
 5. Астрагал шерстистоквітковий (Astrgalus dasyanthus Pall.)
 6. Баранець звичайний (Huperzia selago (L.) Bermh.)
 7. Беладонна звичайна (Atropa belladonna L.)
 8. Береза Клокова (Betula klokovii Zaverucha)
 9. Береза темна (Betula obscura A.kotula)
 10. Берека (горобина берека) (Sorbus torminalis (L.)
 11. Билинець довгорогий (Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.)
 12. Билинець найзапашніший Gymnadenia odoratissima (L.)
 13. Білоцвіт весняний (Leucojum vernum L.)
 14. Білоцвіт літній (Leucojum aestiuvum L.)
 15. Борідник паростковий (Jovibarba sobolifera Sims. Opiz.)
 16. Бруслина карликова (Euonymus nana M.Bieb.)
 17. Бузок угорський (Syringa josikaea Jacg.)
 18. Булатка великоквіткова (Cephalanthera damasonium (Mill.)
 19. Булатка довголиста (Cephalanthera longifolia (L.)
 20. Булатка червона (Cephalanthera rubra (L.) Rich.)
 21. В’язіль стрункий (Securigera elegans Lassen)
 22. Вальдштейнія гравілатоподібна (Waldsteinia geoides L.)
 23. Відкасник осотоподібний (Carlina cirsioides Klokov)
 24. Відкасник татарниколистий (Carlina onopordifolia Besser ex Szafer)
 25. Вітеринка нарцисоквіткова (анемона нарцисоквіткова) (Anemone narcissiflora L. (A. laxa)
 26. Вовче лико пахуче (боровик) (Daphne cneorum L.)
 27. Водяний горіх плаваючий (Trapa natans L. s.l.)
 28. Гвоздика несправжньопізня (Dianthus pseudoserotinus)
 29. Глевчак однолистий (малаксис однолистий) (Malaxis monophyllos (L.)
 30. Гніздівка звичайна (Neottia nidus-avis (L.) Rich.)
 31. Головатень високий (Echinops exaltatus)
 32. Горицвіт весняний (Adonis vernalis L.)
 33. Гронянка багатороздільна (Botrychium multifidum Rupr.)
 34. Гронянка півмісяцева (ключ-трава) (Botrychium lunaria (L.) Sw.)
 35. Гудієра повзуча (Goodyera repens)
 36. Дзвоники карпатські (Campanula carpatica Jacg.)
 37. Дифазіаструм сплюснутий (Diphasiastrum complantanum (L.) Holub)
 38. Жовтозілля Бессера (Senecio besserianus Minder.)
 39. Жостір фарбувальний (Rhamnus tinctoria Waldst. et Kit)
 40. Зіновать біла, рокитничок білий (Chamaecyticus albus (Hacg.)Rothm)
 41. Зіновать Блоцького, рокитничок Блоцького (Chamaecyticus bloskianus (Pawl.)
 42. Зіновать Пачоського, рокитничок Пачоського (Chamaecyticus paczoskii (V.Krecz.)
 43. Зіновать подільська, рокитничок подільський (Chamaecyticus podolicus (Blocki) Klask)
 44. Змієголовник австрійський (Dracocephalum austriacum L.)
 45. Змієголовник Рюйша (Dracocephalum ruyschiana L.)
 46. Зморшок товстоногий (Morchella crassipes (Vent.) Pers
 47. Зозулинець блощистий (Orchis coriophora L.)
 48. Зозулинець прикрашений (Orchis signifera Vest.)
 49. Зозулинець пурпуровий (Orchis purpurea Huds.)
 50. Зозулинець чоловічий (Orchis mascula (L.) L.).
 51. Зозулинець шоломоносний (Orchis militaris L.)
 52. Зозулині сльози яйцеподібні (Listera ovata (L.)
 53. Зозулині черевички справжні (Cypripedium calceolus L.)
 54. Зозульки бузинові (пальчатокорінник бузиновий) (Dactylorhiza sambusina (L.) Soo)
 55. Зозульки травневі (пальчатокорінник травневий) (Dactylorhiza majalis (Rchb.)
 56. Зозульки Фукса (пальчатокорінник Фукса) (Dactylorhiza fuchsia)
 57. Зозульки м’ясочервоні (пальчатокорінник м’ясочервоний) (Dactylorhiza incarnata (L.) Soo)
 58. Зозульки плямисті (пальчатокорінник плямистий) (Dactylorhiza maculata)
 59. Золотець жовтий (Асфоделіна жовта) (Asphodeline lutea (L.) Reichenb.)
 60. Катран татарський (Crambe tataria Sebeok)
 61. Клокичка периста (Staphyilaea pinnata L.)
 62. Ковила волосиста (Stipa capillata L.)
 63. Ковила вузьколиста (Stipa tirsa Steven)
 64. Ковила Лессінга (Stipa lesingiana)
 65. Ковила найкрасивіша (Stipa pulcherrrima K. Koch)
 66. Ковила пірчаста (Stipa pennata L.)
 67. Конюшина червонувата (Trifolium rubens L.)
 68. Коральковець тричінадрізаний (Corallorhiza trifida)
 69. Коручка болотна (Epipactis palustris)
 70. Коручка пурпурова (Epipactis purpurata)
 71. Коручка темно-червона (Epipactis atrorubens)
 72. Коручка чемерниковидна  (к. широколиста) (Epipactis helleborine (L.) Crantz)
 73. Косарики черепитчасті (Gladiolus imbricatus L.)
 74. Костриця блідувата (Festuca pallens Host.)
 75. Костриця різнолиста (Festuca heterophylla Lam.)
 76. Котячі лапки карпатські (Antennaria carpatica (Wahlenb.) Bluff et Fingerh.)
 77. Лещиця дністровська (Gyrsophila thyraica Krasnova)
 78. Лілія лісова (Lilium martagon L.)
 79. Лунарія оживаюча (Lunaria rediviva L.)
 80. Любка дволиста (Platanthera bifolia (L.) Rich)
 81. Любка зеленоквіткова (Platanthera chlorantha (Cust.)
 82. Льон Бесарабський (Linum basarabicum)
 83. М’якух болотний (хаммарбія болотна) (Hammarbia paludosa (L.)
 84. Марсилея чотирилиста (Marsilea guadrifolia L.)
 85. Мачок жовтий (Glaucium flavum Grantz.)
 86. Місячниця оживаюча (лунарія оживаюча) (Lunaria rediviva L.)
 87. Молочай волинський (Euphorbia volhynica Besser)
 88. Мутин собачий (Mutinus caninus (Huds.)
 89. Надбородник безлистий (Epipodium aphyllum Sw.)
 90. Неотіанта каптурувата (Neotianthe curcullata (L.)
 91. Неотінея обпалена (зозулинець обпалений) (Neotinea ustulata (L.) R.M.)
 92. Осока дводомна(Carex dioica L.)
 93. Осока Девелла (Carex davalliana Smith)
 94. Осока затінкова (Carex umbrosa)
 95. Осока Хоста (осока Госта) (Carex hostiana DC)
 96. Офрис комахоносна (Ophrys insectifera L.)
 97. Очиток застарілий (Sedum antiguum)
 98. Півники сибірські (Iris sibirica L.)
 99. Півонія кримська (Paeonia daurica Andr.)
 100. Півонія тонколистий (Paeonia tenuifolia L.)
 101. Підкова чубата (гіпокрепіс чубатий) (Hippocrepis comosa L.)
 102. Підсніжник білосніжний  (п. звичайний) (Galanthus nіvalis L.)
 103. Підсніжник складчастий (Galanthus plicatus)
 104. Пізньоцвіт осіннній (Colchicum autumnale L.)
 105. Плаун річний (Lycopodium annotinum L.)
 106. Плодоріжка блощична (зозулинець блощичний) (Anacamptis coriophora (L.)
 107. Плодоріжка пірамідальна (анакампт пірамідальний) (Anacamptis рyramidalis (L.)
 108. Плодоріжка салепова (зозулинець салеповий) (Anacamptis morio (L.)
 109. Пшениця дика однозернянка (Triticum boeoticum Boiss.)
 110. Родіоларожева (Rhodiola rosea L.)
 111. Роговик Біберштейна (Cerastium biebersteinii DC.)
 112. Росичка англійська (р.довголиста) (Drosera anglica Huds.)
 113. Рутвиця гачкувата  (Thalictrum uncinatum).
 114. Рутвиця смердюча (Thalictrum foetidum L.)
 115. Рябчик гірський (Fritillaria montana Hoppe.)
 116. Рябчик руський (Fritillaria ruthenica Wilkstr.)
 117. Рябчик шаховий (Frittilaria meleagris L.)
 118. Рястка Буше (Ornithogalum boucheanum (Kunth) 
 119. Сальвінія плаваюча (Salvinia natans (L.) All.)
 120. Свистуля татарська (Conioselinum vaginatum (Spreng.)
 121. Ситник тупопелюстковий (Juncus subnodulosus Schrank.)
 122. Скополія карніолійська (Scopolia carniolica Jacg.)
 123. Смілка литовська (Silene lithuanica Zapal.)
 124. Сон великий (Pulsatilla grandis Wender.)
 125. Сон лучний (с.чорніючий) (Pulsatilla pratensis (L.) Mill. (P. nigricans)
 126. Сон розкритий (Pulsatilla patens(L.)
 127. Сонценасінник таємний (Heliosperma arganum Zapal)
 128. Сонцецвіт сивий (сонянка сива) (Helianthemum canum (L.)Hormem) 
 129. Строчок Слоневського  (Goromira slonevskii Heluta)
 130. Сугайник угорський (Doronicum hungaricum)
 131. Таволга польська (Spiraea polonica Blocki)
 132. Тис ягідний (Taxus baccata L.)
 133. Товстянка звичайна (Pinguicula vulgaris L.)
 134. Тофільдія чешечкова (Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb.)
 135. Траунштейнера куляста (Traunsteinera globosa (L.) Rchb.)
 136. Тюльпан двоквітковий (Tulipa biflora Pall.)
 137. Цибуля ведмежа (черемша) (Allium ursinum L.)
 138. Цибуля коса (Allium obliquum L.)
 139. Цибуля круглонога (Allium sphaeropodum Кlokov)
 140. Цибуля перевдягнена (Allium pervestium Klokov)
 141. Цибуля пряма (Allium strictum Schrad.)
 142. Чина гладенька (Lathyrus laevigatus (Waldst. Et Kit.)
 143. Шавлія кременецька (Salvia cremenecensis Bess.)
 144. Шафран банацький(Crocus banaticus J. Gay)
 145. Шафран Гейфеллів (Crocus heuffelianus Herb.)
 146. Шиверекія подільська (Schivereckia podolica (Besser)
 147. Шипшина Чацького (Rosa czackiana Besser)
 148. Шоломниця весняна (Scutellaria verna Besser)
 149. Шолудивник високий (Pedicularis exaltata Besser)
 150. Шолудивник королівський (Pedicularis sceptrum-carolinum)
 151. Шолудивник лісовий (Pedicularis sylvatica L.)
 152. Язичник сибірський  (я. буковинський) (Ligularia sibirica Cass.)
 153. Язичник сивий(Ligularia glauca (L.)
 154. Язичок зелений (Coeloglossum vsrsde (L.) C.Hartm)
 155. Ясенець білий (Dictamnus albus L.)

 

ВИДИ РОСЛИН, ЗАНЕСЕНІ ДО ПЕРЕЛІКУ РІДКІСНИХ, І ТАКИХ,
ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД ЗАГРОЗОЮ ЗНИКНЕННЯ
НА ТЕРИТОРІЇ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(затверджений рішенням Тернопільської обласної ради
від 1 червня 2011 року №1192)

 

 1. Авринія скельна (Auriniasaxatalis (L.) Desv.).
 2. Аденофора лілієлиста (Adenophoraliliiflora L.)
 3. Аконіт кущистий (AconitumeulophumReichenb).
 4. Аконіт молдавський (AconitummoldavicumHacg.).
 5. Аконіт строкатий (AckonitumvariegatumL.)
 6. Арум Бессера (Arum besseranum Schott)
 7. Аспленій волосовидний (AspleniumtrichomaneL.)
 8. Аспленій муровий (Aspleniumruta-murariaL.)
 9. Астранція велика (Astrantia major L.)
 10.  Білозір болотний (Parnassia palustris L.)
 11.  Бобівник трилистий  (MenyanthestrifoliateL.)
 12.  Брусниця  (Rhodococcumvitis-idaea (L.) ( Avror)
 13.  Брусниця  (Rhodococcumvitis-idaea (L.) ( Avror)
 14.  Вишня кущова (CerasusfruticosaPall.)
 15.  Вівсюнець пустельний  (Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski)
 16.  Вільха сіра (AlnusincanaL.) Moench.)
 17.  Вовчі ягоди звичайні (DaphnemesereumL.)
 18.  Волошка Маршалла(Centaurea marschalliana Spreng.)
 19.  Волошка східна (Centaurea orientalis L.)
 20.  Волошка тернопільська (Centaureaternopoliensis Dobrocz.)
 21.  Воронець колосистий (ActeaspicataL.)
 22.  В’язіль увінчаний (CoronillacoronataL.)
 23.  Гадючник звичайний (Filipendula  vulgaris Moench.)
 24.  Гвоздика Андржійовського (Dianthusandrzejowskianиs (Zapal.))
 25.  Гвоздика польська (Dianthuspolonicus Zapal.)
 26.  Геліосперма таємна (HeliospermaacranumZapal.)
 27.  Гіацинтик блідий (Hyacintellaleucophaea (C.Koch) Schur)
 28.  Глечики жовті (Nupharlutea (L.) Smith)
 29.  Гострокільник волосистий (Oxytropispilosa (L.) DC)
 30.  Грушанка круглолиста (PirolarotundifoliaL.)
 31.  Грушанка мала (PyrolaminorL.)
 32.  Гусимець пужниковий (ArabisturritaL.)
 33.  Ефедра двоколоса (EphedradistachyaL.)
 34.  Залізниця гірська (Sideritis montana L.)
 35.  Заяча конюшина Шиверека (Anthyllisschiwereckii (DC.) Blocki)
 36.  Зимолюбка зонтична (Chimaphilaumbellata (L.) W.Barton)
 37.  Зубниця бульбиста (Dentaria bulbiferia L.)
 38.  Кадило сарматське (Melitis sarmatica Klok.)
 39.  Кизильник чорноплідний (CotoneastermelanocarpusFisch. exBlytt.)
 40.  Клопогін європейський (CimicifugaeuropaeaSchipcz.)
 41.  Конвалія звичайна (ConvallariamajalisL.)
 42.  Конюшина блідо-жовта (TrifoliumochroleuconHuds.)
 43.  Конюшина гірська (Trifolium montanum L.)
 44.  Конюшина паннонська (TrifoliumpannonicumJacg.)
 45.  Костяниця (Rubus saxatilis L.)
 46.  Котячі лапки дводомні (Antennariadioica (L.) Gaertn.)
 47.  Кремена гібридна (Petasiteshybridus (L.) Gaertn., Mey.etSchreb.)
 48.  Крем’янчик гарний (Telekiaspeciosa (Schreb.) Baumg.)
 49.  Купальниця європейська (TrolliuseuropaeusL.)
 50.  Купина кільчаста (Polygonatumverticillaturm (L.) All)
 51.  Латаття біле (NymphaeaalbaL.)
 52.  Леопольдія тонкоцвіта (Leopoldiateruiflora (Tausch) Heldr.)
 53.  Листовик сколопендровий (Phyllitisscolopendrium (L.) Newm.)
 54.  Ломиніс цілолистий (Clematis integrifolia L.)
 55.  Люцерна маленька (Medicagominima (L.) Bartalini)
 56.  Маренка дністровська (AsperulatyraicaBess.)
 57.  Маренка Міхельсона (AsperulamichelsoniV.Krecz.)
 58.  Маруна щиткова (Pyrethrumcorymbosum (L.) Moench.)
 59.  Мигдаль степовий (AmygdalusnanaL.)
 60.  Мінуарція дністровська (MinuartiathyraicaKlok.)
 61.  Мінуарція побільшена (MinuartiaauctaKlok.)
 62.  Мірикарія німецька (Myricariagermanica (L.) Desv.)
 63.  Молодило руське (SempervivumruthenicumSchnittsp. etC.B.Lehm.)
 64.  Молочай Клокова (EuphorbiaklokoviiDubovik)
 65.  Настінниця лікарська (Parietaria officinalis L.)
 66.  Незабудка Людмили (MyosotisludomilaeZaverucha)
 67.  Образки болотні (Calla palustris L.)
 68.  Одинарник європейський (Trientalis europea L.)
 69.  Орлики звичайні (Aguilegia vulgaris L.)
 70.  Осока низька (CarexhumilisLeys)
 71.  Перстач білий (Potentilla alba L.)
 72.  Півники злаколисті (IrisgramineaI.)
 73.  Півники угорські (IrishungaricaWaldst. et Kit)
 74.  Підмаренник Бесcерів (GaliumbesseriKlok.)
 75.  Підмаренник суборовий (CaliumsubnemoraleKlok. etZaverucha)
 76.  Підмаренник членистий (Calium articulatum Lam.)
 77.  Плаун булавовидний (LycopodiumclavatumL.)
 78.  Плющ звичайний (HederahelixI.)
 79.  Пухирник звичайний (Utricularia vulgaris L.)
 80.  Росичка круглолиста (ThalictrumpodolicumLecoyer.)
 81.  Рутвиця орликолиста (ThalictrumaguilegifoliumL.)
 82.  Рутвиця подільська (ThalictrumpodolicumLecoyer.)
 83.  Самосил передгірний (TeucriumpraemontanumKlok.)
 84.  Самосил подільський (Teucrium podolicum)
 85.  Сеслерія Хейфлерова (SesleriaheufleranaSchur.)
 86.  Синяк плямистий (Echium maculatum L.)
 87.  Сізюрінхій гірський (Sisurinchium montanum Greene)
 88.  Скорзонера пурпурова (ScorsonerapurpureaL.)
 89.  Стародуб широколистий (LaserpitiumlatifoliumL.)
 90.  Таволга пиківська (Spiraea pikoviensis Bess.)
 91.  Таволжник дводомний (Aruncusdioiscus (Walter) Fernald)
 92.  Тирлич хрещатий (Gentiana cruciata L.)
 93.  Тирличничок осінній (Gentianellaamarella (L.) Boern.)
 94.  Тринія багатостеблова (TriniamulticaulisSchischk.)
 95.  Тонконіг різнобарвний (Poa versicolor Besser)
 96.  Ферульник лісовий (Ferulago sylvatica (Bess.)Reichenb.)
 97.  Фіалка різнолиста (ViolaepipsilaLedeb.)
 98.  Фізаліс звичайний (PhysalisalkekengiL.)
 99. Хвощ великий (EguisetumtelmateiaEhrh.)
 100. Холодок кільчастий (Asparagus verticillatus L.)
 101. Холодок лікарський (Asparagus officinalis L.)
 102. Холодок несправжньошерстистий (AsparaguspseudoscaberGrecescu)
 103. Цибуля гірська (AlliummontanumF.W.Schmidt)
 104. Цибуля жовтіюча (Allium flavenscens Bess.)
 105. Цибуля подільська (Alliumpodolicum (Aschers. etGraebn). Blockiex Racib.)
 106. Цмин пісковий (Helichrysum arenarium (L.) Moench.)
 107. Чебрець Маршаллів (Thymusmarschallianus Willd.)
 108. Чебрець моховий (ThymusmuscosusZaverucha)
 109. Шавлія поникла (SalvianutansL.)
 110. Шолудивник Кауфмана (PediculariskaufmaniiPinzg.)
 111. Юринея вапнякова (Jurinea calcarea Klok.)
 112. Язичник карпатський (Ligulariacarpatica (Schott, Nym. etKotschy) Pojark.).

 

ВИДИ РОСЛИН, ЗАНЕСЕНИХ ДО ДОДАТКІВ КОНВЕНЦІЇ ПРО МІЖНАРОДНУ ТОРГІВЛЮ ВИДАМИ ДИКОЇ ФАУНИ І ФЛОРИ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД ЗАГРОЗОЮ ЗНИКНЕННЯ (CITES)І ЗРОСТАЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 1. Горицвіт весняний (Adonis vernalis L.).
 2. Билинець довгорогий (Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.)
 3. Билинець найзапашніший (Gymnadenia odoratissima)
 4. Булатка великовіткова (Cephalanthera damasonium(Mill.)
 5. Булатка довголиста (Cephalanthera longifolia (L.)  
 6. Брусниця  (Rhodococcumvitis-idaea (L.) ( Avror).
 7. Глевчак однолистий, малаксис однолистий (Malaxis monophyllos)
 8. Гніздівка звичайна (Neottia nidus-avis (L.) Rich.)
 9. Гудієра повзуча (Goodyera repens)
 10. Зозулинець блощистий (Orchis coriophora L.)
 11. Зозулинець прикрашений (Orchis signifera Vest.)
 12. Зозулинець пурпуровий (Orchis purpurea Huds.)
 13. Зозулинець чоловічий (Orchis mascula (L.) L.).
 14. Зозулинець шоломоносний (Orchis militaris L.)
 15. Зозулині сльози яйцеподібні (Listera ovata (L.) R.Br.)
 16. Зозулині черевички справжні (Cypripedium calceolus L.).
 17. Зозульки бузинові (пальчатокорінник бузиновий) (Dactylorhiza sambucina (L.)
 18. Зозульки м’ясочервоні (п.м’ясочервоний) (Dactylorhiza incarnata (L.)
 19. Зозульки травневі (пальчатокорінник травневий) (Dactylorhiza majalis )
 20. Зозульки (пальчатокорінник) Фукса (Dactylorhiza fushsii)
 21. Зозульки плямисті (пальчатокорінник плямистий) (Dactylorhiza maculata)
 22. Коральковець тричінадрізаний (Corallorhiza trifida Chatel.)
 23. Коручка болотна (Epipactis palustris (L.)
 24. Коручка пурпурова (Epipactis purpurata Smith.)
 25. Коручка темно-червона (Epipactis atrorubens (Hoffm. ex. Bernh.)  Schult.)
 26. Коручка чемерниковидна, морозниковидна, широколиста (Epipactis helleborine (L.) Crantz)
 27. Любка дволиста (Platanthera bifolia (L.) Rich.)
 28. Любка зеленоквіткова (Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb.)
 29. Молочай Клокова (Euphorbia klokovii Dubovik).
 30. М’якух болотний (хаммарбія болотна) (Hammarbia paludosa (L.)
 31. Неотенія обпалена (зозулинець обпалений) (Neotinea ustulata (L.)
 32. Неотіанта каптурувата (Neotianthe curcullata (L.)
 33. Надбородникк безлистий (Epipodium aphyllum Sw.)
 34. Офрис комахоносна (Ophrys insectifera L.)
 35. Підсніжник білосніжний (Galanthus nivalis L.)
 36. Плодоріжка блощична (зозулинець блощичний) (Anacamptis coriophora L)
 37. Плодоріжка пірамідальна (Анакампт пірамідальний) (Anacamptis piramidalis)
 38. Плодоріжка салепова (зозулинець салеповий)  (Anacamptis morio L.)
 39. Рябчик руський (Fritillaria ruthenica Wilkstr.)
 40. Траунштейнера куляста (Traunsteinera globosa (L.) Rchb.)
 41. Язичок зелений (Coelogloss um vsrsde (L.) C.Hartm)

ВИДИ РОСЛИН, ЗАНЕСЕНИХ ДО ДОДАТКІВ КОНВЕНЦІЇ ПРО ОХОРОНУ ДИКОЇ ФЛОРИ І ФАУНИ І ПРИРОДНИХ СЕРЕДОВИЩ ІСНУВАННЯ В ЄВРОПІ (БЕРНСЬКА КОНВЕНЦІЯ), ЩО ЗРОСТАЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

 

 1. Відкасник татарноколистий (Carlina onopordifolia Bess ex. Szaf., Kulcz. Et Рavl)
 2. Водяний горіх плаваючий (Trapa natans L. s.l.)
 3. Змієголовник австрійський (Dracocephalum austriacum)
 4. Змієголовник Рюйша (Dracocephalum ruyschiana L.)
 5. Зозулині черевички справжні (Cypripedium calceolus L.).
 6. Марсилея чотирилиста (Marsilea quadrifolia L.).
 7. Молочай волинський (Euphorbia volhynica Bess. Ex Szaf.)
 8. Півонія тонколистий (Paeonia tenuifolia L.)
 9. Рябчик гірський (Fritillaria montana Hoppe.)
 10. Сальвінія плаваюча (Salvinia natans (L.) All.)
 11. Синяк руський  (Echium russicum J.F. Gmel.)
 12. Сон великий (Pulsatilla grandis Wend.).
 13. Сон розкритий (Pulsatilla patens(L.), P.latifolia)
 14. Шиверекія подільська (Schivereckia podolika Andrz. )
 15. Язичник сибірський (я. буковинський, я. український) (Ligularia sibirica Cass.)

ПРИРОДНІ РОСЛИННІ УГРУПОВАННЯ, ЩО ЗАНЕСЕНІ
ДО ЗЕЛЕНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ І ПОШИРЕНІ У МЕЖАХ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

 1. Угруповання формації ковили волосистої (Stipeta capillatae)
 2. Угруповання формації ковили вузьколистої (Stipeta tirsae)
 3. Угруповання формації ковили найкрасивішої (Stipeta pulcherrimae)
 4. Угруповання формації ковили пірчастої (Stipeta pennatae)
 5. Угруповання формації осоки низької (Cariceta humilis)
 6. Угруповання формації вівсюнця пустельного (Helictotrichoneta  desertori)
 7. Угруповання формації глечиків жовтих (Nuphareta luteae)
 8. Угруповання формації латаття білого (Nymphaeeta albae)
 9. Угруповання формації латаття сніжно-білого (Nymphaeeta candidae)
 10. Угруповання формації водяного горіху плаваючого (Trapeta natantis)
 11. Угруповання формації тонконогa різнобарвного (Poeta versicoloris)
 12. Угруповання формації сеслерії Хейфлерова (Seslerieta heufleranae)
 13. Угруповання формації сонцецвіту сивого (Helianthemeta cani:incl. (Helianthemum cretaceum (Rupr.) Juz., H. cretophilum Klok. et Dobrocz.)
 14. Угруповання формації костриці бліднуватої (Festuceta pallentis)
 15. Угруповання формації марсилії чотирилистої (Marsileeta guadrifoliae)
 16. Угруповання формації плавуна щитолистого (Nymphoideta peltatae)
 17. Угруповання формації сальвінії плаваючої (Salvinieta natantis)
 18. Угруповання формації стрілолисту стрілолистого (Sagittarieta sagittfoliae)
 19. Угруповання букових лісів (Fagetа sylvaticae) з домінуванням барвінку малого (Vinca minor)
 20. Угруповання букових лісів (Fagetа sylvaticae) з домінуванням плюща звичайного (Hedera helix)
 21. Угруповання букових лісів (Fagetа sylvaticae) з домінуванням у травостої цибулі ведмежої (Allium ursinum)
 22. Угруповання букових лісів (Fagetа sylvaticae) з домінуванням у травостої місячниці оживаючої (Lunaria rediviva)
 23. Угруповання грабово-серцелистолипово-букових лісів (Carpineto (betuli)-Tilieto (cordatae)-Fageta (sylvaticae))
 24. Угруповання звичайнодубових лісів (Querceta roboris)  з домінуванням у травостої скополії карніолійської (Scopolia carniolica)
 25. Угруповання звичайнодубових лісів кров’яносвидинових з джомінуванням у травостої осоки парвської (Quercetum (roboris) swidoso (sanguineae)–caricosum (brevicollis)),
 26. Угруповання скельнодубово-звичайнодубових лісв (Querceto (petraeae)–Quercetа (roboris))
 27. Угруповання ацидофільних скельнодубових лісів (Quercetapetraeae)
 28. Угруповання скельнодубових лісів деренових (Quercetа (petraeae) cornosа (maris))
 29. Угруповання звичайнососнових лісів (Pinetа sylvestris) з домінуванням у травостої осоки низької (Carex humilis). 

 

 

 м. Тернопіль Вул. Шашкевича, 3 тел./факс (0352) 25-95-93 Електронна адреса: eco_ter@eco.te.gov.ua