Земельні ресурси

Структура земельного фонду регіону

Таблиця 1

Основні види земель та угідь 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік
усього, тис. га % до загальної площі території

усього,

тис. га

% до загальної площі території усього, тис. га % до загальної площі території усього, тис. га % до загальної площі території усього, тис. га % до загальної площі території
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Загальна територія 1382,4 100 1382,4 100 1382,4 100 1382,4 100 1382,4 100
у тому числі:                    
1. Сільськогосподар-ські угіддя 1048,7 75,9 1048,4 75,8 1048,2 75,8 1046,4 75,7 1046,2 76
з них:                    
рілля 854,1 61,8 854,3 61,8 855 62 855,6 61,9 856,1 62
перелоги 6,6 0,5 6,3 0,5 5,5 0,4 4,4 0,3 3,3 0,2

багаторічні

насадження

15,2 1,1 15,3 1,1 15,4 1 15,4 1,1 15,7 1

сіножаті

і пасовища

172,8 12,5 172,6 12,5 172,3 12 171,0 12,4 171,1 12
2. Ліси і інші лісовкриті площі 200,8 14,5 201,1 14,5 201,1 14,5 201,4 14,6 201,7 15
з них вкриті лісовою рослинністю 187,9 13,6 188,1 13,6 188,4 14 188,2 13,6 188,4 14
3. Забудовані землі 62,5 4,5 62,8 4,5 63 4,6 63,5 4,6 63,6 5
4. Відкриті заболочені землі 5,6 0,4 5,6 0,4 5,6 0,4 5,9 0,4 5,9 0,4
5. Відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом (піски, яри, землі, зайняті зсувами, щебенем, галькою, голими скелями) 17,9 1,3 17,8 1,3 17,7 1,3 18,6 1,3 18,5 1
6. Інші землі 46,9 3,4 27,3 0,1 27,4 1,8 27,3 2,0 27,2 2
Усього земель (суша) 1363,0 98,6 1363,0 98,6 1357,4 98,2 1363,1 98,6 1357,2 98
Території, що покриті поверхневими  водами 19,4 1,4 19,4 1,4 19,4 1,4 19,3 1,4 19,3 1

Порушені, відпрацьовані землі та їх рекультивація*

Таблиця 2

Землі 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік
1 2 3 4 5 6
Порушені, тис. га 5,1 2,1 2,09 2,1 2,08
% до загальної площі території 0,0004 0,2 0,15 0,15 0,15
Відпрацьовані, тис. га 1,3 1,0 1,15 0,1 0,1
% до загальної площі території 0,00009 0,1 0,073 0,07 0,07
Рекультивовані, тис. га 1,2 0,007 - - 0,05
% до загальної площі території 0,00009 0,001 - - 0,001

*- За даними головного управління Держземагенства у Тернопільській області

 

Консервація деградованих і малопродуктивних земель за звітний  рік*

Таблиця 3

Види земель Усього на початок року Проведено консервацію Потребують консервації
тис. га % до зага-льної площі території тис. га % до зага-льної площі території тис. га % до зага-льної площі території
1 2 3 4 5 6 7
Всього 21,1 1,5 - - 21,1 1,5

*- За даними головного управління Держземагенства у Тернопільській області

 

Водоохоронні зони та прибережні захисні смуги водних об’єктів регіону*

Таблиця 4

  За роками
2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік

Загальна площа встановлених водоохоронних зон водних об’єктів, га

з них:  які внесено до державного земельного кадастру

211900 211900 211900 211900 211900
- - - - -

Загальна площа прибережних захисних смуг водних об’єктів, га

з них: які внесено до державного земельного кадастру

15305 15305 15305 15305 15305
1724 1771 1777 1824 1824
             

*- За даними  головного управління Держземагенства у Тернопільській області

Поширеність деградаційних процесів*

Таблиця 5

Види деградованих земель
За роками
2013 рік 2014 рік

Площа земель, підданих впливу,

тис. га

% від загальної площі регіону

Площа земель, підданих впливу,

 тис. га

% від загальної площі регіону
Дефляційно небезпечні землі (с/г угіддя)
- - - -
Землі (с/г угіддя), піддані водній ерозії - - - -
Землі (с/г угіддя), піддані сумісній дії водної та вітрової ерозії - - - -
Землі (с/г угіддя) з кислими ґрунтами 158,7 29,19 158,7 29,19
Землі (с/г угіддя) із засоленими ґрунтами - - - -
Землі (с/г угіддя) із солонцюватими ґрунтами - - - -
Землі (с/г угіддя) із солонцевими комплексами - - - -
Землі (с/г угіддя) осолоділі - - - -
Землі (с/г угіддя) перезволожені - - - -
Землі (с/г угіддя) заболочені - - - -
Землі (с/г угіддя) кам’янисті - - - -
Землі, що піддані зсувам - - - -

Землі над породами, що  здатні  до карстування,

у тому числі під ________ од. карстопроявів

- - - -
Забруднені  землі (с/г угіддя), які не використовуються у с/г виробництві - - - -
Землі, що перебувають у стані консервації - - - -
Підтоплені землі - - - -
Порушені землі - - - -

*- За даними Тернопільської філії ДУ „Держгрунтохорона”

Характеристика ґрунтів за вмістом  гумусу, азоту, фосфору та калію за результатами агрохімічної паспортизацією (раз на 5 років).                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Таблиця 6

Характеристика ґрунтів за вмістом гумусу

Площа ґрунтів, % Середньозважений показник, %

дуже низький

< 1,1

низький

1,1-2,0

середній

2,1-3,0

підвищений

3,1-4,0

високий

4,1-5,0

дуже високий

> 5,0

- 4,36 31,31 56,79 7,45 0,09 3,16

Характеристика ґрунтів за вмістом азоту, що легко гідролізується

Площа ґрунтів, % Середньозважений показник, мг/кг ґрунту (Корнфілд)

дуже низький

< 100

низький

101,0-150,0

середній

151,0-200,0

підвищений

> 200

5,0 75,3 19,6 0,2 133

Характеристика ґрунтів за вмістом азоту за нітрифікаційною здатністю

Площа ґрунтів, % Середньозважений показник, мг/кг ґрунту

дуже низький

< 5

низький

5-8

середній

9-15

підвищений

16-30

високий

31-60

дуже високий

> 60

- - - - - - -

Характеристика ґрунтів за вмістом рухомих сполук фосфору

Площа ґрунтів, % Середньозважений показник, мг/кг ґрунту (Чиріков)

дуже низький

< 20

низький

21-50

середній

51-100

підвищений

101-150

високий

151-200

дуже високий

> 200

0,29 5,79 40,49 45,66 7,33 0,44 103

Характеристика ґрунтів за вмістом рухомих сполук калію

Площа ґрунтів, % Середньозважений показник, мг/кг ґрунту (Чиріков)

дуже низький

≤ 20

низький

21-40

середній

41-80

підвищений

81-120

високий

121-180

дуже високий

> 180

- 0,46 8,2 39,33 49,32 2,8 122

 м. Тернопіль Вул. Шашкевича, 3 тел./факс (0352) 25-95-93 Електронна адреса: eco_ter@eco.te.gov.ua