МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО СТВОРЕННЯ ФОНДУ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ПОРЯДКУ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ

    І.Для формування місцевого (сільського, селищного, міського) фонду охорони навколишнього природного середовища (сільським, селищним, міським) органам місцевого самоврядування необхідно:

 1. Рішення сесії (сільської, селищної, міської) ради про створення фонду охорони навколишнього природного сере¬довища.
 2. Рішення сесії (сільської, селищної, міської) ради про затвердження Положення про фонд охорони навко¬лишнього природного середовища .
 3. Положення про фонд охорони навколишнього природного середовища _________ (сільської, селищної, міської) ради (типова форма у додатку № 1)
 4. Кошторис доходів та видатків на поточний рік фонду охорони навколишнього природного середовища ________ (сільської, селищної, міської) ради.
 5. Програма економічного та соціального розвитку (сільської, селищної, міської) ради на поточний рік, в якій передбачено Розділ "Охорона навколишнього природного середовища", або окрема місцева Програма охорони довкілля, на виконання якої планується здійснювати видатки з (сільського, селищного, міського) фонду охорони навколишнього природного середовища.
 6. Перелік природоохоронних заходів, які фінансуються з (сільського, селищного, міського) фонду охорони навколишнього природного середовища в ______ році". (типова форма у додатку № 2, в якій для прикладу вказані назви природоохоронних заходів, виконання яких найчастіше зустрічається в області). (надалі – Перелік).                                                                                                                              Переліки природоохоронних заходів складаються на кожний рік окремо. Підставою для розгляду та включення природоохоронного заходу до проекту Переліку є листи-клопотання від виконавців послуг чи робіт на ім'я (сільського, селищного, міського) голови та відповідність переліку видів діяльності, що належать до при¬ро¬доохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. N 1147 (зі змінами та доповненнями) .
 7. Видатки на заходи, передбачені Переліком, здійснюються згідно з умовами, визначеними в договорах на виконання природоохоронних заходів між головним розпорядником коштів (Замовником) і Виконавцем.                                                                                                                                                       Виконавці природоохоронних заходів за договорами зобов'язані звітувати перед Замовником про цільове використання коштів у терміни, передбачені договорами та порядком ведення бухгалтерського обліку і звітності (акти приймання виконаних робіт, транспортні листи, накладні, інші звітні документи, що передбачені Договором та чинним законодавством).
 8. Разом із звітом про цільове використання коштів готується звіт про отриманий приро¬дохо¬ронний ефект.

  ІІ. Перелік чинних законодавчих та нормативних документів з питань фінансування природоохоронних заходів.

• Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» Розділ Х Економічний механізм забезпечення охорони навколишнього природного середовища.
• Постанова від 17 вересня 1996 року №1147 „Про затвердження видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів".
• Наказ Міністерства екології та природних ресурсів від 21 травня 2002 року №189 «Про порядок планування та фінансування природоохоронних заходів з державного фонду охорони навколишнього природного середовища».
• Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, затверджене рішенням Тернопільської обласної ради від 15 березня 2014 року №1607.

 

Зразок
Додаток 1.

П О Л О Ж Е Н Н Я
ПРО ФОНД
ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

_________________(сільської, селищної, міської ради) _________району

 1. Фонд охорони навколишнього природного середовища (надалі -Фонд) утворюється у складі місцевого бюджету відповідно до Закону України „ Про охорону навколишнього природного середовища" з метою концентрації коштів і цільового фінансування природоохоронних заходів, а також заходів для зниження впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров'я населення.
 2. Фонд створюється за рахунок коштів екологічного податку та інших коштів, визначених чинним законодавством.
 3. Розподіл коштів Фонду здійснюється виконкомом сільської, селищної, міської ради. Головний розпорядник коштів Фонду – сільський, селищний, міський голова.
 4. Кошти Фонду використовуються для фінансування витрат, пов'язаних з виконанням заходів, що входять до Переліку природоохоронних заходів, який розробляється виконкомом ради та затверджується сільським, селищним, міським головою.
 5. Кошти Фонду використовуються для фінансування витрат, пов'язаних з виконанням робіт відповідно до Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року №1147 (із змінами та доповненнями).                                                                                                                                                                                                                               Забороняється використання коштів Фонду не за цільовим призначенням та на заходи, що не передбачені вищезазначеним Переліком.
 6. Кошти Фонду використовуються згідно з кошторисами доходів та видатків, які складаються в межах наданих повноважень головним розпорядником Фонду та затверджуються відповідно до чинного законодавства України.
 7. Витрати Фонду та касове виконання місцевого бюджету за видатками Фонду провадиться в межах надходження коштів до нього у встановленому законодавством порядку.
 8. Контроль за цільовим використанням коштів Фонду здійснює головний розпорядник коштів.                                                                                                                                                                                                                  Головний розпорядник коштів:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      - одержує звіти від Виконавців природоохоронних заходів (Одержувачів бюджетних коштів) і аналізує ефективність витрачання коштів.                                                                
 9. Не використані у звітному році кошти Фонду вилученню не підлягають, переходять на наступний рік і використовуються на цілі, передбачені цим Положенням.
 10. Головний розпорядник коштів інформує населення про здійсненні природоохоронні заходи в межах звіту про свою діяльність перед територіальними громадами.

 зразок 2

 м. Тернопіль Вул. Шашкевича, 3 тел./факс (0352) 25-95-93 Електронна адреса: eco_ter@eco.te.gov.ua