ПОГОДЖЕНО

 

Тернопільський міський голова

 

 

 

_________________ С.В.Надал

                      (підпис)

      МП

                         „____”________________  20___р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Начальник управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації

 

    _____________О.В.Сінгалевич

                     (підпис)

       МП

                         „____”________________  20___р.

 

 

ПОГОДЖЕНО з врахуванням Додатку

В.о. начальника Головного управління

Держпродспоживслужби в Тернопільській області,

Державної служби України з питань безпечності

харчових продуктів та захисту споживачів

 

      _________________ В.ВБогоніс

                         (підпис)

     МП                                                                                      

                          «____»___________20___р

 

 

інформаційнА карткА

адміністративної послуги

 

Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин

в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

для об’єктів другої та третьої групи

 (назва адміністративної послуги)

 

Управління екології та природних ресурсів

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 Тернопільської обласної державної адміністрації

 

Інформація про центр надання адміністративної послуги

Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Центр надання адміністративних послуг

1.

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

м. Тернопіль, вул. Кн. Острозького, 6

2.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

Графік прийому суб’єктів звернень:

понеділок, середа, п’ятниця – з 9.00 до 16.00;

вівторок, четвер – з 11.00 до 20.00;

субота – з 8.00 до 15.00. 

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

тел. (0352) 52 – 83 – 33;

 

Нормативні акти, якими регламентується

 надання адміністративної послуги

4.

Закони України

1. Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації повноважень органів виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів, у тому числі на місцевому рівні”, ст.5, ст.12

2. Закон України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”;

3. Закон України „Про охорону атмосферного повітря”, ст. 11;

4. Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру”.

5.

Акти Кабінету Міністрів України

 

1.Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002р. №302 «Про затвердження порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності, які отримали такі дозволи».

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

1. Наказ Мінприроди України від 09.03.2006 №108 „Про затвердження інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 29.03.2006 №341/12215.

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування

Розпорядження голови Тернопільської облдержадміністрації від 22.03.2016                № 156-од „Про затвердження Положення про управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації”.

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява;

2. Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

3. Газета з публікацією про намір отримати дозвіл на викиди (для підприємств, розташованих в районах – районна газета, для підприємств м. Тернополя – міські та обласні газети), випущена в друк у місячний термін перед подачею комплекту документів на оформлення дозволу на викиди;

4. Рішення Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області щодо можливості видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (оригінал);

5. Дискета або диск з XML-файлами;

6. Лист райдержадміністрації або управління ЖКГ та екології Тернопільської міської ради  до управління екології та природних ресурсів щодо наявності або відсутності зауважень громадськості на публікацію в газеті.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Комплект документів подається суб’єктом господарювання (довіреною особою за наявності доручення) державному адміністраторові у ЦНАПі в 2-х примірниках.

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

безоплатно

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

 

12.

Строк надання адміністративної послуги

15 календарних днів  (отримання рішення Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області)

10 робочих днів ( отримання дозволу/відмови управління екології та природних ресурсів Тернопільської ОДА)

 

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Відмова у видачі дозволу згідно з п. 5 Закону „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”:

– подання суб’єктом господарювання неповного пакету документів, необхідних для одержання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

– виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;

– рішення Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області  щодо неможливості видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для об’єктів другої та третьої групи .

14.

Результат надання адміністративної послуги

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин

в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Дозвіл видається державним адміністратором суб’єктові господарювання (довіреній особі за наявності доручення)

16.

Примітка

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 м. Тернопіль Вул. Шашкевича, 3 тел./факс (0352) 25-95-93 Електронна адреса: eco_ter@tr.ukrtel.net