ПОГОДЖЕНО

 

Тернопільський міський голова

 

 

 

_________________ С.В.Надал

                 (підпис)

      МП

                         „____”________________  20___р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Начальник управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації

 

_____________О.В.Сінгалевич

                 (підпис)

      МП

                         „____”________________  20___р.

 

 

 

інформаційнА карткА

адміністративної послуги

 

Реєстрація декларації про відходи

 (назва адміністративної послуги)

Управління екології та природних ресурсів

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 Тернопільської обласної державної адміністрації

 

 

Інформація про центр надання адміністративної послуги

Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Центр надання адміністративних послуг

1.

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

м.Тернопіль, вул. Кн. Острозького, 6

2.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

Графік прийому суб’єктів звернень:

понеділок, середа, п’ятниця – з 9.00 до 16.00;

вівторок, четвер – з 11.00 до 20.00;

субота – з 8.00 до 15.00. 

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

тел. (0352) 52 – 83 – 33;

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

1. Закон України „Про адміністративні послуги”.

2. Закон України «Про відходи».

5.

Акти Кабінету Міністрів України

1. Постанова Кабінету Міністрів України від  18.02.2016 №118 „Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми». 

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

1. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 18.05.2016 № 186 «Про затвердження Порядку функціонування електронної системи здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами»

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

-

 

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Діяльність суб’єктів господарювання, яка призводить виключно до утворення відходів  і показник загального утворення відходів становить від 50 до 1000 умовних одиниць.

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Декларація про відходи може подаватися через центр надання адміністративних послуг або безпосередньо суб’єктом господарювання через електронну систему здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами.

1. Якщо декларація подається через центр надання адміністративних послуг необхідно надати:

– Заява

– Декларація у паперовій (2 примірника) та електронній (у форматі PDF) формах на диску CD-R.

2. Якщо декларація подається безпосередньо суб’єктом господарювання через електронну систему здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами відповідно до наказу Мінприроди:

– вхід у Систему здійснюється через веб-сайт Мінприроди або за електронною адресою                e-eco.gov.ua.

Декларація подається один раз на рік до         20 лютого року, що настає за звітним.

Увага! Реєстрація декларацій здійснюється по кожній філії або іншому відокремленому підрозділу окремо, але з введенням коду КОАТУУ за місцем провадження діяльності та у найменування суб’єкта господарювання зазначається юридична особа, а у дужках найменування філії або іншого відокремленого підрозділу.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

1. Декларація у паперовій формі (2 примірники) та електронній формі (у форматі PDF) на диску CD-R подається суб’єктом господарювання (довіреною особою за наявності доручення) державному адміністраторові у ЦНАПі.

2. Подання декларацій про відходи через електронну систему здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами на веб-сайті Мінприроди або за електронною адресою e-eco.gov.ua.

 

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

безоплатно

 

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

 

12.

Строк надання адміністративної послуги

5 робочих днів

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Виявлення в наданій декларації неповних та/або недостовірних відомостей і несприйняття електронною системою здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами представлених електронних версій декларації.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Реєстрація декларації про відходи

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Зареєстрована декларація видається через адміністратора центру надання адміністративних послуг суб’єкту господарювання (довіреній особі за наявності доручення).

16.

Примітка

-

 

 

 м. Тернопіль Вул. Шашкевича, 3 тел./факс (0352) 25-95-93 Електронна адреса: eco_ter@tr.ukrtel.net