ПОГОДЖЕНО

 

Тернопільський міський голова

 

 

 

_________________ С.В.Надал

                 (підпис)

      МП

                         „____”________________  20___р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Начальник управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації

 

________________О.В.Сінгалевич

                     (підпис)

      МП

                         „____”________________  20___р.

 

 

 

                                                                                                                                 інформаційнА карткА

адміністративної послуги

 

Видача висновку щодо державної екологічної експертизи

(у відокремленому порядку)

 (назва адміністративної послуги)

Управління екології та природних ресурсів

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Тернопільської обласної державної адміністрації

 

Інформація про центр надання адміністративної послуги

Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Центр надання адміністративних послуг

1.

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

м.Тернопіль, вул. Кн. Острозького, 6

2.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

Графік прийому суб’єктів звернень:

понеділок, середа, п’ятниця – з 9.00 до 16.00;

вівторок, четвер – з 11.00 до 20.00;

субота – з 8.00 до 15.00. 

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

тел. (0352) 52 – 83 – 33

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

1. Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації повноважень органів виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів, у тому числі на місцевому рівні”, ст.5, ст.6

2. Закон України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

3. Закон України „Про екологічну експертизу”.

4. Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища”.

5.

Акти Кабінету Міністрів України

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 №808 „Про затвердження переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку”.

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.10.1995 №870 „Про порядок передачі документації на державну екологічну експертизу”.

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

-

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

Розпорядження голови Тернопільської обласної державної адміністрації від 22.03.2016 №156-од „Про затвердження Положення про управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації”.

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

1. Екологічна ситуація, що склалася в окремих населених пунктах.

2. Діючі об'єкти та комплекси, що мають значний негативний вплив на стан навколишнього природного середовища.

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Лист на проведення екологічної експретизи.

2. Розділ «Оцінка впливу на навколишнє середовище», розроблений відповідно до вимог ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд», статей 15, 36 Закону України «Про екологічну експертизу», статті 51  Закону України «Про охорону навколишнього середовища».

3. Ліцензія або кваліфікований сертифікат розробника розділу ОВНС на право виконання цього розділу відповідно до п. 1.5 ДБН А.2.2-1-2003.

4. Інша документація на вимогу експерта (стаття 28 Закону України « Про екологічну експертизу»).

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Комплект документів подається суб’єктом господарювання (довіреною особою за наявності доручення) державному адміністраторові у ЦНАПі.

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

безоплатно

 У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.

Строк надання адміністративної послуги

До 45 календарних днів з продовженням у разі потреби до 60 днів, а у виняткових випадках, залежно від складності проблеми, - до 120 днів. За доопрацьованими матеріалами до 30 днів (відповідно до статті 38 Закону України «Про екологічну експертизу»)

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Відмова у підготовці висновку згідно з п. 5  Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”:

– подання суб’єктом господарювання неповного пакету документів, необхідних для одержання висновку;

– виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;

- встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації.

Подання заявником документів з порушенням вимог Порядку передачі документації на державну екологічну експертизу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.1995 № 870, невідповідність природоохоронному законодавству (статті 15, 28 Закону України «Про екологічну експертизу», ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»),   

14.

Результат надання адміністративної послуги

1. Видача позитивного висновку державної екологічної експертизи.

2. Видача висновку державної екологічної експертизи із зауваженнями.

3. Лист про повернення на доопрацювання у зв’язку з наданням неповного комплексу необхідних матеріалів і документів

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Висновок чи лист видається державним адміністратором суб’єктові господарювання (довіреній особі за наявності доручення)

16.

Примітка

-

 

 м. Тернопіль Вул. Шашкевича, 3 тел./факс (0352) 25-95-93 Електронна адреса: eco_ter@tr.ukrtel.net