До уваги проектних організацій та керівників підприємств 

     У  зв’язку  з  вступом  у  дію з  18.12.2017  року  Закону  України  від  23.05.2017 №2059-VIII “Про оцінку впливу на довкілля” та прийняттям цілої низки нових законодавчих та нормативних документів, враховуючи посилення та персоніфікацію відповідальності за порушення технічного регламенту, будівельних норм і правил, Український Центр перепідготовки та навчання проводить 21-22 грудня 2017 року в м. Києві інформаційно-методичний семінар (детальніше у розділі НОВИНИ)

   ДО УВАГИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ!       

       Інформуємо, що з 18 грудня 2017 року вводиться в дію Закон України „Про оцінку впливу на довкілля” ( далі – Закон ) , крім цього з вказаної дати втрачає чинність Закон України „Про екологічну експертизу” та набирають чинності зміни до ряду законодавчих актів.
       Звертаємо увагу, що суб’єктами оцінки впливу на довкілля ( далі - ОВД ) є суб’єкти господарювання, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, які є замовниками планованої діяльності і для цілей Закону прирівнюються до суб’єктів господарювання.
       Здійснення ОВД з введенням в дію Закону буде обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті 3 Закону.
       Під планованою діяльністю розуміється планована господарська діяльність, що включає будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення, розширення, перепрофілювання, ліквідацію ( демонтаж ) об’єктів, інше втручання в природне середовище.
       Законодавець передбачив уповноважений центральний орган виконавчої влади (Міністерство екології та природних ресурсів України ) та уповноважений територіальний орган ( відповідний підрозділ з питань екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації ) , на які покладені функції здійснення ОВД.
       Мінприроди здійснюватиме ОВД у випадках, визначених частинами третьою та четвертою статті 5 Закону, а підрозділи з питань екології та природних ресурсів обласних державних адміністрацій (далі – територіальний підрозділ ОДА ) здійснюватимуть ОВД видів планованої діяльності та об’єктів, які віднесені Законом до другої категорії (див. ч. 3 статті 3 Закону ).

     Що треба знати суб’єкту господарювання, планована діяльність та об’єкт якого підлягають ОВД :

МІНПРИРОДИ РОЗРОБИЛО ПРОЕКТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ.

       На офіційному сайті Мінприроди 05.10.2017 року оприлюднено проекти нормативно-правових актів, розроблених на виконання Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»:
      1.Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля».
       2. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, її розширення та зміни, які не підлягають оцінці впливу на довкілля».
     3. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля» .
    З текстами даних проектів можна ознайомитись на сайті Мінприроди за посиланням. 

 м. Тернопіль Вул. Шашкевича, 3 тел./факс (0352) 25-95-93 Електронна адреса: eco_ter@tr.ukrtel.net