До уваги замовників планованої діяльності,

які є суб’єктами оцінки впливу на довкілля

       В Тернопільській області, як і по всій Україні, з початку поточного року задіяний у всіх сферах господарської діяльності механізм оцінки впливу на довкілля.

     Суб’єкти господарювання, планована діяльність яких підлягає оцінці впливу на довкілля оприлюднюють повідомлення про цю діяльність, чим розпочинають процедуру оцінки впливу на довкілля.

     Зауважуємо, що стаття 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» містить чіткий поділ видів планованої діяльності та об’єктів на дві категорії. 

     Оцінку впливу на довкілля для видів планованої діяльності та об’єктів віднесених до першої категорії здійснює уповноважений центральний орган – Міністерство екології та природних ресурсів України, а для віднесених до другої категорії – уповноважені територіальні органи – департаменти (управління) екології та природних ресурсів обласних державних адміністрацій. 

     Кожен з вказаних уповноважених органів перед внесенням поданого суб’єктом господарювання повідомлення про плановану діяльність до Єдиного Реєстру з оцінки впливу на довкілля аналізує його на предмет правильності віднесення планованої діяльності до категорій зазначених у ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».   

 Зважаючи на викладене, пропонуємо замовникам планованої діяльності, які є суб’єктами оцінки впливу на довкілля, починаючи процедуру оцінки впливу на довкілля з підготовки повідомлення, правильно віднести цю діяльність до категорій зазначених у п.п. 2,3 ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та вказати уповноважений орган, на адресу якого мають надходити зауваження та пропозиції громадськості. Це дасть можливість в подальшому уникнути відхилення поданого повідомлення від внесення до Єдиного Реєстру з оцінки впливу на довкілля. 

 м. Тернопіль Вул. Шашкевича, 3 тел./факс (0352) 25-95-93 Електронна адреса: eco_ter@eco.te.gov.ua