Про дотримання процедури  стратегічної екологічної оцінки. 

       Відповідно до частини першої статті 13  Закону України „Про стратегічну екологічну  оцінку” проект документа державного планування, як державного, так і місцевого та регіонального рівнів звіт про стратегічну екологічну оцінку та повідомлення про оприлюднення цих документів, замовник (на паперових носіях та в електронному вигляді) подає до наступних центральних органів виконавчої влади та відповідних підрозділів Тернопільської обласної державної адміністрації:

  • Міністерства екології та природних ресурсів України;
  • Міністерства охорони здоров’я України;
  • управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації;
  • управління охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації

       Згідно зі статтею 16 зазначеного Закону замовник  протягом п’яти робочих днів з дня затвердження документа державного планування розміщує на своєму офіційному веб-сайті затверджений документ державного планування, заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування, довідки про консультації та про громадське обговорення і письмово повідомляє про це Міністерство екології та природних ресурсів України.

До уваги замовників документів державного планування, на які поширюється дія Закону України  «Про стратегічну екологічну оцінку».

       З 1 лютого 2019 року  набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 р. №45 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».  Постановою  внесено зміни до ряду нормативно-правових актів стовно проведення державної стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, на які поширюється дія Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

  Пункту 2 змін, затверджених цією постановою,  що стосується розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку, набирає чинності з 1 січня 2020 року.

До уваги  районних державних адміністрації та

органів місцевого самоврядування

        Стратегічна екологічна оцінка проектів документів державного планування   здійснюється до подання їх на затвердження у порядку, встановленому Законом України  „Про стратегічну екологічну оцінку”

         Стратегічна екологічна оцінка - процедура, необхідна для визначення, опису та оцінювання наслідків впливу на овкілля та здоров’я населення, пов’язаних з виконанням документів державного планування (містобудівна документація: генеральний план, детальний план території або план зонування території, схеми планування району, стратегій, загальнодержавних програм, державних цільових програм та інших програм і програмних документів, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування), розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків.

        Законодавець передбачив уповноважені центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та у сфері охорони здоров’я   (Міністерство екології та природних ресурсів України, Міністерство охорони здоров’я України) та уповноважені місцеві органи виконавчої влади (відповідні підрозділи обласних державних адміністрацій з питань охорони навколишнього природного середовища та охорони здоров’я), на які покладені функції здійснення стратегічної екологічної оцінки.

        Підрозділи з питань охорони навколишнього природного середовища та охорони здоров’я обласних державних адміністрацій здійснюють  стратегічну екологічну оцінку  проектів документів державного планування  місцевого та регіонального рівнів згідно з вимогами статті  8  Закону. 

До уваги зацікавлених осіб

     З 12 жовтня 2018 року вводиться в дію Закон України „Про стратегічну екологічну екологічну оцінку”. Закон регулює відносини у сфері стратегічної екологічної оцінки проектів документів державного планування та доповнює процедури розроблення і затвердження документів державного планування в частині забезпечення їх стратегічної екологічної оцінки ( СЕО). Метою СЕО є сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпечності життєдіяльності людей та їх здоров′я, та інтегрування екологічних вимог при підготовці та затвердженні документів державного планування.

 м. Тернопіль Вул. Шашкевича, 3 тел./факс (0352) 25-95-93 Електронна адреса: eco_ter@eco.te.gov.ua