До уваги зацікавлених осіб

     З 12 жовтня 2018 року вводиться в дію Закон України „Про стратегічну екологічну екологічну оцінку”. Закон регулює відносини у сфері стратегічної екологічної оцінки проектів документів державного планування та доповнює процедури розроблення і затвердження документів державного планування в частині забезпечення їх стратегічної екологічної оцінки ( СЕО). Метою СЕО є сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпечності життєдіяльності людей та їх здоров′я, та інтегрування екологічних вимог при підготовці та затвердженні документів державного планування.

       Стратегічна екологічна оцінка – процедура визначення, опису та оцінювання наслідків виконання документів державного планування для довкілля, у тому числі для здоров′я населення, виправданих альтернатив та розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом′якшення можливих негативних наслідків, яка включає визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, розроблення звіту про стратегічну екологічну оцінку, проведення громадського обговорення та консультацій (за потреби -транскордонних консультацій), врахування звіту про стратегічну екологічну оцінку, результатів громадського обговорення та консультацій у документі державного планування, інформування про затвердження документа державного планування. (Ст.1 Закону)

         Переваги Закону:

- Оцінювання наслідків виконання документів державного планування для довкілля, в тому числі здоров′я населення, виправданих альтернатив та розроблення заходів із запобігання, зменшення та відшкодування можливих негативних наслідків;

- Визначені документи державного планування, які вимагають проведення СЕО (об′єкти СЕО);

- Участь громадськості та порядок врахування її результатів;

- Встановлений порядок консультацій з органами, уповноваженими в сферах охорони довкілля та здоров′я;

- Модель СЕО, що забезпечує наближення до законодавства ЄС та виконання вимог Протоколу про СЕО до Конвенції Еспо;

- Врегульована процедура транскордонних консультацій в разі, якщо документи державного планування ймовірно матимуть наслідки для довкілля інших держав, в разі, якщо такі документи інших держав матимуть наслідки для довкілля України.

Схема здійснення стратегічної екологічної оцінки 

 м. Тернопіль Вул. Шашкевича, 3 тел./факс (0352) 25-95-93 Електронна адреса: eco_ter@eco.te.gov.ua