До уваги  районних державних адміністрації та

органів місцевого самоврядування

        Стратегічна екологічна оцінка проектів документів державного планування   здійснюється до подання їх на затвердження у порядку, встановленому Законом України  „Про стратегічну екологічну оцінку”

         Стратегічна екологічна оцінка - процедура, необхідна для визначення, опису та оцінювання наслідків впливу на овкілля та здоров’я населення, пов’язаних з виконанням документів державного планування (містобудівна документація: генеральний план, детальний план території або план зонування території, схеми планування району, стратегій, загальнодержавних програм, державних цільових програм та інших програм і програмних документів, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування), розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків.

        Законодавець передбачив уповноважені центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та у сфері охорони здоров’я   (Міністерство екології та природних ресурсів України, Міністерство охорони здоров’я України) та уповноважені місцеві органи виконавчої влади (відповідні підрозділи обласних державних адміністрацій з питань охорони навколишнього природного середовища та охорони здоров’я), на які покладені функції здійснення стратегічної екологічної оцінки.

        Підрозділи з питань охорони навколишнього природного середовища та охорони здоров’я обласних державних адміністрацій здійснюють  стратегічну екологічну оцінку  проектів документів державного планування  місцевого та регіонального рівнів згідно з вимогами статті  8  Закону. 

         Замовник - орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який є відповідальним за розроблення документів державного планування та здійснює загальне керівництво і контроль за їх виконанням, або інший визначений законодавством замовник документів державного планування.

        Стратегічна екологічна оцінка включає такі етапи:

 • визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки;
 • складання звіту про стратегічну екологічну оцінку;
 • проведення громадського обговорення та консультацій;
 • врахування звіту про стратегічну екологічну оцінку, результатів громадського обговорення та консультацій;
 • інформування про затвердження документа державного планування;
 • моніторинг наслідків виконання документа державного планування для довкілля та здоров’я населення.

         Районні державні адміністрації та органи місцевого самоврядування повинні враховувати наступні моменти:  

 1. Стратегічна екологічна оцінка здійснюється у процесі розроблення документа державного планування до його подання для затвердження уповноваженими органами.
 2. Здійснення  стратегічної  екологічної оцінки і складання звіту про стратегічну екологічну оцінку забезпечує замовник. Закон не передбачає акредитованих проектних та наукових організацій, які повинні складати такий звіт.
 3. Замовник забезпечує фінансування здійснення стратегічної екологічної оцінки. При складанні органам виконавчої влади та місцевого самоврядування проектів бюджетів необхідно передбачати додаткові видатки на складання звіту про стратегічну екологічну оцінку у процесі розроблення документів державного планування.
 4. Відповідно до частини 3 статті 11 Закону у складі проектів  містобудівної документації звітом про стратегічну екологічну оцінку є розділ „Охорона навколишнього природного середовища”, який повинен відповідати вимогам частини 2 цієї статті.
 5. Закон зобов’язує замовника  враховувати  в документах державного планування. звіт про стратегічну екологічну оцінку, результати громадського обговорення та консультацій 
 6. Замовник забезпечує вільний доступ громадськості до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, проекту документа державного планування, звіту про стратегічну екологічну оцінку протягом усього строку громадського обговорення, визначеного Законом, а також до результатів моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля.
 7. Порядок здійснення стратегічної екологічної оцінки визначений безпосередньо у Законі України  „Про стратегічну екологічну оцінку”.
 8. Для забезпечення єдиного підходу до здійснення стратегічної екологічної оцінки  замовнику  необхідно керуватися Методичними рекомендаціями із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затвердженими наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.08.2018 № 296.
 9. Порядок здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, затверджує Кабінет Міністрів України.

 м. Тернопіль Вул. Шашкевича, 3 тел./факс (0352) 25-95-93 Електронна адреса: eco_ter@eco.te.gov.ua