Повідомлення про оприлюднення проєкту містобудівної документації «Генеральний план с. Чернихів Тернопільської міської територіальної громади» та Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

1.Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту.

Документом державного планування у даному випадку є проєкт «Генеральний план с.Чернихів Тернопільської міської територіальної громади» (далі - Генеральний план).

Підставою розробки проєкту Генерального плану є реалізація заходів Програми оновлення, актуалізації містобудівної, топографо-геодезичної документації та впровадження геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням сесії Тернопільської міської ради від 22.11.2018р. № 7/30/15. За результатами проведеної процедури закупівлі, між Тернопільською міською радою та ДП «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя» укладено Договір №152 від 24.04.2020 року на виконання послуги з розроблення Генеральних планів населених пунктів Тернопільської міської територіальної громади.

Розроблення Генерального плану населеного пункту обумовлене необхідністю вирішення поточних питань забудови села Чернихів, виконання його на сучасній законодавчій базі та актуалізованій картографічній основі у цифровій формі.

У проєкті визначені: перспективна чисельність населення, розміщення житлового та громадського будівництва, забезпечення інженерно-транспортною інфраструктурою, необхідними заходами підготовки та захисту території.

Генеральний план розроблений відповідно до вимог Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про стратегічну екологічну оцінку», Державних будівельних норм ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту», а також інших нормативних документів.

Розрахунки етапу Генерального плану виконані на строк до 01.01.2041 року.

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування.

Тернопільська міська рада.

3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі :

а) дата початку та строки здійснення процедури :

громадське обговорення починається 25-го вересня 2020 року і триває до 24 жовтня 2020 року;

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо) :

пропозиції (зауваження) громадськості надаються у письмовій формі або надсилаються електронною поштою. Під час процедури громадського обговорення передбачено проведення громадських слухань;

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань :

про дату, час і місце проведення громадських слухань буде повідомлено додатково на офіційному веб-сайті Тернопільської міської ради www.rada.te.ua;

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування :

Тернопільська міська рада, управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради;

г) орган, до якого подаються зауваження та пропозиції, поштова та електронна адреси  та строки подання зауважень та пропозицій :

зауваження і пропозиції надаються у період з 25-го вересня 2020 року до 24 жовтня 2020 року у письмовій формі в управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради або надсилаються електронною поштою на адресу управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради (контактні дані : 46001, м. Тернопіль, вул. Коперника, 1, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  , тел. (0352) 40-41-45) із зазначенням прізвища, імені та по батькові, місця проживання, із особистим підписом для фізичних осіб. Юридичні особи подають пропозиції із зазначенням найменування та місцезнаходження юридичної особи. Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.

Відповідальні особи, які забезпечують розгляд пропозицій громадськості до проекту містобудівної документації від управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради: Солоніна Марія Ярославівна – начальник відділу містобудівного планування, Костишин Олександр Васильович – начальник сектору містобудівного кадастру.

Примітка: Відповідно до п.2 Порядку проведення громадських слухань: громадськість - одна чи більше фізичних або юридичних осіб, їх об’єднання, організації або групи, зареєстровані на території, на яку поширюється дія документа стратегічного планування (в даному випадку територія села Чернихів).

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування :

Тернопільська міська рада (офіційний веб-сайт www.rada.te.ua, розділ «Містобудівна документація»), управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради за адресою м. Тернопіль, вул. Коперника, 1, 2-й поверх, каб. 205.

4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування.

Транскордонні консультації в рамках зазначеної СЕО не проводяться.

 м. Тернопіль Вул. Шашкевича, 3 тел./факс (0352) 25-95-93 Електронна адреса: eco_ter@eco.te.gov.ua