Повідомлення про оприлюднення проєкту "Генеральний план с. Байківці Байковецької сільської ради Тернопільського району Тернопільської області" та його звіту про стратегічну екологічну оцінку

      1) Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту:

Генеральний план с.Байківці Байковецької сільської ради Тернопільського району Тернопільської області є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території громади.

Завданнями генерального плану населеного пункту є:

- визначення основних принципів і напрямків планувальної організації та функціонального призначення території;

- формування системи громадського обслуговування населення;

- організація вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою;

- організація цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів;

- визначення основних принципів охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища історичних населених пунктів;

- визначення послідовності реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.

     2) Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

Байковецька сільська рада Тернопільського району Тернопільської області.

     3) Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення процедури:

Громадське обговорення починається з 30 жовтня 2020 року і триває до 30 листопада 2020 року.

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо):

Відповідно до статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати замовнику в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування. Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення):

Проведення громадських слухань щодо заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки генерального плану с.Байківці Байковецької сільської ради Тернопільського району Тернопільської області не здійснюється.

г)  орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися із заявою про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки генерального плану с. Байківці Байковецької сільської ради Тернопільського району Тернопільської області:

Ознайомитись із Заявою про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки генерального плану с.Байківці Байковецької сільської ради Тернопільського району Тернопільської області можна в Байковецькій сільській раді Тернопільського району Тернопільської області за адресою: с. Байківці, вул. Січових Стрільців, 43.

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки генерального плану с.Байківці Байковецької сільської ради Тернопільського району Тернопільської області також розміщена на сайті https://bsr1653.gov.ua/

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

Байковецька сільська рада Тернопільського району Тернопільської області.

Адреса для подання зауважень та пропозицій у письмовій формі: 47003, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Байківці, вул. Січових Стрільців, 43. Електронна адреса: https://bsr1653.gov.ua/

Зауваження і пропозиції приймаються у строк з 30.10..2020 по 30.11.2020.

д)  місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Байковецька сільська рада Тернопільського району Тернопільської області.

     4) Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування:

Проведення транскордонних консультацій не потребує.

 

 м. Тернопіль Вул. Шашкевича, 3 тел./факс (0352) 25-95-93 Електронна адреса: eco_ter@eco.te.gov.ua