Повідомлення про оприлюднення проєкту детального плану території земельної ділянки (кадастровий номер 6122480400:01:001:1098) за межами населеного пункту м. Збараж Збаразького району Тернопільської області та звіту про стратегічну екологічну оцінку 

 1. Повна назва документу державного планування, що пропонується та стислий виклад його змісту

   Детальний план території земельної ділянки (кадастровий номер 6122480400:01:001:1098) за межами населеного пункту м. Збараж Збаразького району Тернопільської області.

     Детальний план території розроблено відповідно до Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про стратегічну екологічну оцінку», ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану територій», ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій», ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, іншими чинними нормами та правилами. 

Адреса ділянки: за межами населеного пункту м. Збараж Збаразького району Тернопільської області.

     Проектована територія земельної ділянки (кадастровий номер 6122480400:01:001:1098) розташована за межами населеного пункту м. Збараж Збаразького району Тернопільської області.

    Функціональне призначення - виробнича територія.

Відповідно до земельно-облікових документів категорія земель - землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

Вид використання земельної ділянки - для будівництва та обслуговування нежитлових будівель і споруд зернозберігального комплексу.

Територія межує:

- з півночі та заходу - землі загального користування – вулиця виробничої зони

- з півдня – земельна ділянка (кадастровий номер 6122480400:01:001:1098) з цільовим призначенням «11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.  Ділянка не загосподарена.

- зі сходу – територія цукрового заводу ТОВ «Радехівський цукор»

Згідно містобудівної документації – виробнича зона.

Рель'єф в межах пропонованої до розгляду території – рівнинний.

Санітарно-захистна зона становить 100 м. та є витриманою.

Житлова забудова розміщена за межами санітарно-захистної зони виробництва.

Багаторічні зелені насадження на проектованому будівельному майданчику - відсутні.

Жовті лінії. Відповідно до вимог п.п.2.27-2.28 ДБН В.1.2-4-2006 межі можливих завалів встановлюються до магістральних доріг. Такі дороги розміщені на великій віддалі від проектованої територі, тому жовті лінії не встановлюються.

Розташована на проектованій території забудова – будівлі та споруди, що знаходяться у власності ПП «Західний Буг» відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Існуючі будівлі - виробничо-складські.

Поверховість - 1-но поверхові

Існуюча забудова - ІІІ ступеня вогнестійкості.

Відстані від об'єктів до меж червоних ліній (краю профілів вулиці виробничої зони): лінія регулювання забудови – 3,0 м. від червоної лінії вулиці виробничої зони.

- зона охорони пам'яток культурної спадщини – відсутня;

- зона охоронювального ландшафту – відсутня;

- водоохоронна зона - відсутня;

- межа історичного ареалу – відсутня.

     Передбачається нове будівництво двох силосів на 6000 тонн кожен, двох завальних ям, відділення очистки зерна, зерносушки, дванадцяти силосів на 500 тонн,  2-х бункерів на 300 тонн,  АПК, навіс, транспортні галереї (1 черга) (по експлікації основного листа креслень №№4-8,12,16-32), нове будівництво трьох силосів на 6000 тонн кожен,  дванадцяти силосів на 500 тонн кожен, 2-х бункерів на 300 тонн, зерносушки, (2-га черга) (по експлікації основного листа креслень №№3,10,11,13,14,35-46), нове будівництво трьох силосів на 6000 тонн кожен (3-тя черга) (по експлікації основного листа креслень №№ 1,2,15). 

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування

Збаразька районна державна адміністрація Тернопільської області 

3. Передбачувана процедура громадського обговорення

    Відповідно до статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. N 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні» (зі змінами та доповненнями).

     Детальний план території розміщено на сайті Збаразької районної державної адміністрації. Із матеріалами детального плану території можна ознайомитися у відділі містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та держаної реєстрації районної державної адміністрації за адресою: м. Збараж, м-н. І. Франка, 1, 3 поверх.

    Письмові пропозиції подаються під час громадського обговорення протягом строків, у термін до 22 грудня 2020 року у відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та держаної реєстрації районної державної адміністрації за адресою: м. Збараж, м-н. І. Франка, 1, 2 поверх. Письмові пропозиції подаються фізичними особами із зазначенням прізвища, імені та по батькові, місця проживання, із особистим підписом. Юридичні особи подають пропозиції із зазначенням найменування та місцезнаходження юридичної особи. Анонімні пропозиції не розглядаються.

    Громадські слухання буде проведено о 11 год. 00 хв. 23 грудня 2020 року в приміщенні відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та держаної реєстрації районної державної адміністрації за адресою: м. Збараж, м-н. І. Франка, 1, 3 поверх. 

4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проєкту документа державного планування

    Матеріали проєкту детального плану території та звіту про стратегічну екологічну оцінку розміщено на сайті Збаразької районної державної адміністрації.

    Зважаючи на географічне розміщення м. Збараж, транскордонні наслідки реалізації проектних рішень детального плану для довкілля приграничних територій, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

 

 м. Тернопіль Вул. Шашкевича, 3 тел./факс (0352) 25-95-93 Електронна адреса: eco_ter@eco.te.gov.ua