Повідомлення про оприлюднення проєкту  детального плану частини території по зміні цільового призначення земельних ділянок в смт. Козова для будівництва комплексу мобільних бетонного, асфальтобетонного заводів та будівель для забезпечення їх функціонування та звіту про стратегічну екологічну оцінку

 1.Повна назва документа державного планування та стислий зміст:

     Проект «Детальний план частини території по зміні цільового призначення земельних ділянок в смт. Козова для будівництва комплексу мобільних бетонного, асфальтобетонного заводів та будівель для забезпечення їх функціонування», розроблений з метою уточнення планувальної структури і функціонального призначення територій, визначення параметрів забудови земельної ділянки, на якій планується розмістити комплексу мобільних бетонного, асфальтобетонного заводів та будівель для забезпечення їх функціонування, визначення планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними і санітарно-гігієнічними нормами. При цьому враховано раціональне розташування об’єктів нового будівництва та можливість здійснення їх інженерного забезпечення в межах території, що розглядається Детальним планом.

    Асфальтозмішувальний завод призначений для виробництва високоякісної асфальтної суміші відповідно до технологічного процесу і рецептури, за якістю та складом відповідно до діючих стандартів.

     Асфальтобетонний завод створений для роботи з новими технологічними досягненнями, з можливістю додати додаткові набори та обладнання для виробництва теплих сумішей.

    В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території  ділянок 1- 1,9500га та 2- 1,9425га . Детальний план розроблений в межах населеного пункту смт.Козова.

  1. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

Козівська селищна рада Тернопільської області. 

       3. Передбачувана процедура громадського обговорення:

а) Дата початку та строки здійснення процедури:

відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадське обговорення Звіту про стратегічну екологічну оцінку та проекту детального плану території відбуватиметься з дня його оприлюднення на офіційному сайті Козівської селищної ради (https://kozova-rada.gov.ua/ ) та виходу публікації в газеті, а саме з 02.04.2021р. до 03.05.2021р.

б) Способи участі громадськості:

громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до звіту із стратегічної екологічної оцінки та проекту детального плану території. Усі зауваження і пропозиції, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження або мотивовано їх відхиляє.

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань:

Громадські слухання відбудуться 04.05.2021р. о 11:00 годза адресою: Тернопільська обл.., смт. Козова, вул. Грушевського, стадіон.

г) Орган, від якого можна отримати інформацію та адресуза якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

         Козівська селищна рада за адресою: 47600, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, смт. Козова, вул. Грушевського, 38, тел.: 03547-21647.

Відповідальна особа – Добалюк Сергій Володимирович.

ґ) Орган, до якого подаються зауваження та  пропозиції:

         Козівська селищна рада за адресою: 47600, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, смт. Козова, вул. Грушевського, 38, тел.: 03547-21647, е-mail: kozova.sel.rada@ukr.net 

Зауваження та пропозиції подаються у межах строку проведення громадського обговорення з 02.04.2021р. до 03.05.2021р. 

д) Місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: офіційні веб-сайти: Управління  екології та природних ресурсів Тернопільської облдержадміністрації  (https://ecoternopil.gov.ua/), Управління  охорони здоровя Тернопільської  облдержадміністрації ( https://uozter.gov.ua/), Козівська селищна рада (https://kozova-rada.gov.ua/ ). 

       4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування.

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

 

 

 м. Тернопіль Вул. Шашкевича, 3 тел./факс (0352) 25-95-93 Електронна адреса: eco_ter@eco.te.gov.ua