До відома    суб'єктів господарювання області,

які використовують твердопаливне обладнання.

  З метою покращення екологічної ситуації, повязаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, підвищення ефективності та енергозбереження котельного обладнання, яке працює на твердому паливі ТОВ «ТЕПЛОТЕХ» /м. Київ, вул. Механізаторів, 2-А/ - представник  світової компанії в цій галузі Клайд Бергеманн пропонує високоефективні системи сажообдуву, які дозволяють радикально видаляти відкладення твердого та рідкого палива безпосередньо під час роботи котла (без переривання),   в тому числі поверхонь в агресивних середовищах (спалювання біомаси, сміття, продуктів нафтохімії, в содорегенараційних котлах).

Крім цього, компанія впроваджує передові рішення по системах комплексного очищення і контролю газів (SOx, NOx), системи очищення поверхонь нагріву (сажообдува) та золо і шлаковидалення (в. т. ч. сухого, з вилученням і збором частинок золи виносу як товарної сировини).

         У разі зацікавленості з даного питання можна звертатися до контактної особи – Бурий Є.В.  тел. +380503868982.

Екологічний туризм  у межах  природно-заповідного фонду

- важливий фактор регіонального розвитку Тернопілля.

Туризм розглядається як важливий фактор регіонального розвитку. Тернопільська область має значний туристично-рекреаційний потенціал.

Туристичну галузь Тернопільщини можна назвати яскраво диференційованою, оскільки жоден з видів туризму, що представлений в її межах, не може вважатись домінантним. Разом із цим, виділено пріоритетні види, які історично сформувались і потребують подальшого комплексного розвитку, це: екологічний, релігійно-паломницький, культурно-пізнавальний, пригодницький, тематичний  та інші.

Екологічний туризм став одним з найбільш перспективних видів туризму в області через значну різноманітність туристичних уподобань: пізнавальних (ознайомлення з культурно-історичними, етнографічними, природними об’єктами території), розважальних (рибальство, збирання грибів, горіхів, ягід, лікарських рослин, прогулянки на човнах), оздоровчих (плавання в водоймах, фізичні вправи, оздоровлення на базах відпочинку). Головні принципи екологічного туризму – свідома подорож природним середовищем, збереження цілісності екосистем, додержання інтересів місцевого населення.

Тернопільщина як визнаний туристичний край позиціонується завдяки широко відомим брендам: „Дністровський каньйон”, „Замки Тернопілля”, „Печери Тернопільщини”, „Медобори, Товтри запрошують”, „Кременецькі гори”. В області створюються нові туристичні продукти, в першу чергу через атрактивність природних та культурно-історичних чинників у розвитку малих міст. Кременецький район є серед лідерів з просування місцевого туристичного бренду під назвою „В магії Кременця - сила України” на загальноукраїнському туристичному ринку.

Основою розвитку екологічного туризму в області є 607 спеціально відведених територій та об'єктів природного заповідного фонду. Їх загальна площа перевищує 122 тис.га, що становить понад 8 % всієї площі області. Цей вид туризму може здійснюватися як на природоохоронних об’єктах різного ступеня заповідності: природних заповідниках, заказниках, природних парках, регіональних ландшафтних парках, штучно створених об’єктах – ботанічних садах і зоологічних парках, дендрологічних парках та парках-пам’ятках садово-паркового мистецтва, пам’ятках природи (печери, водоспади, мальовничі ландшафти) загальнодержавного та місцевого значення, а також на територіях і об’єктах, що виконують як природоохоронну так і господарську функції (міські і приміські парки, лісові господарства тощо).

 Найбільш активно екологічний туризм розвивається у національних природних парках  „Дністровський каньйон” та „Кременецькі гори” і базується на мальовничих краєвидах, унікальних ландшафтах, пам'ятках природи, рідкісних і таких, що зникають, видах рослин і тварин, викопних рештках доісторичних представників різних геологічних епох. У складі адміністрацій парків сформовано підрозділи з рекреаційного облаштування територій парків, дирекціями парків першочергово вирішуються питання прокладання та облаштування екологічних стежок та місць відпочинку, ремонт доріг та під’їзних шляхів, а також надання інформаційних послуг.

Президент України підписав Указ про оголошення

нових територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Указом Президента України від 17 серпня 2015 року №477/2015 „Про території та об'єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення”   в Тернопільській області оголошено два об’єкти загальнодержавного значення, про підготовку до  створення яких повідомлялося на сайті департаменту  у липні поточного року. Зокрема, це  ботанічний заказник ,,Волощина” площею 42 га на території Божиківської сільської ради Бережанського району і геологічна пам’ятка природи ,,Печера ,,Опільська” площею 0,2 га на території Підвисоцької сільської ради цього ж району .

На вказані заказник і пам'ятку природи  будуть розроблені і затверджені положення, якими встановлюється  режими їх охорони та збереження. Заповідні об’єкти  будуть передані під охорону землекористувачам, у віданні яких перебувають відповідні території.

Новооголошені заповідні об’єкти суттєво сприятимуть збереженню природної унікальності краю та забезпечать підтримання стабільного екологічного стану, збережуть від  втрат різноманіття флори і фауни рослинного і тваринного світу.

30 липня 2015 року голова обласної державної адміністрації Барна С.С. погодив проект Указу Президента України ,,Про території та об’єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення”, яким передбачено оголошення в Тернопільській області двох об’єктів загальнодержавного значення: ботанічного заказника ,,Волощина” площею 42 га, геологічної пам’ятки природи ,,Печера ,,Опільська” площею 0,2 га.

Обидва об’єкти організовуються в межах Бережанського району. Ботанічний заказник ,,Волощина” - поза межами населеного пункту Божиківської сільської ради на землях лісового фонду,  наданих у постійне користування ДП ,,Бережанське лісомисливське господарство” - 10 га та районного державного агропромислового підприємства ,,Бережанирайагроліс” - 32 га. Геологічна пам’ятка природи ,,Печера ,,Опільська” - поза межами населеного пункту Підвисоцької сільської ради за рахунок земель лісового фонду, наданих у постійне користування ДП ,,Бережанське ЛМГ”.

Роботи щодо стоврення вказаних об’єктів розпочались ще у 2005 році. Ініціатором створення даних об’єктів був Бережанський районний осередок Всеукраїнської екологічної ліги. Обстеження територій проводилось спецалістами департаменту екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації, науковими співробітниками природного заповідника ,,Медобори” спільно з представниками екологічної ліги, а також спеціалістами Тернопільського клубу спелеологів ,,Поділля”.

Ботанічний заказник ,,Волощина” – це унікальний ботанічний об’єкт, для якого характерна велика різноманітність видового складу рослинного світу, а також значна кількість рідкісних і зникаючих рослин. Основне ядро виявленої флори складають рослини відділу Покритонасінних, серед яких є декоративні, лікарські, кормові, отруйні та інші.

Особливий науковий інтерес становлять види рослин, які занесені до ,,Червоної книги України”, а саме: вовчі ягоди пахучі (DaphnecneorumL.), ясенець білий (DictamnusalbusL.), булатка великоквіткова (Cephalantheradamasonium (Mill.) Oruce.), жовтозілля Бессера (SeneciobesseranumMinder.), зозулині сльози яйцевидні (ListeraovataL.), любка дволиста (PlatantherabifoliaL.).

Крім того, на території заказника зростає ряд регіонально-рідкісних видів рослин, внесених до ,,Переліку рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення видів рослинного світу на території Тернопільської області”, затвердженого рішенням  Тернопільської обласної ради від 01.06.2011 року № 1192, зокрема:  кадило сарматське (Melitis sarmatica Klok.), вовчі ягоди звичайні (Daphne mesereum L.), гадючник звичайний (FilipendulavulgarisMoehch.). 

Історія розвідки печери ,,Опільська” почалась ще у вересні 2000 року. На підставі результатів досліджень встановлено такі морфометричні параметри печери:  загальна довжина – 167,6 м, загальна глибина – 36,7 м., площа – 697,7 м. кв.,  Форма поперечного переріза – овальна, щілеподібна. У печері  добре промиті колодязі, камінноподібні жолоби, кари, дрібні борозни.

  Вона закладена в літотамнієвих сіро-білих вапняках тортонського віку, з вираженою літологічною та тектонічною тріщинуватістю. В печері зустрічаються кальцитові нашарування, невеличкі глиняні сталагміти.    По всій печері наявні сліди (гумус) перебування великих колоній кажанів. Серед флори  – мох зелений, срібно-синій грибок.

Впродовж десяти років управлінням, а згодом департаментом екології подавались документи про оголошення вказаних унікальних об’єктів природно-заповідного фонду, але розвиток екологічної мережі вперто гальмувався антиекологічними лоббі.

Нарешті це коло розірвано завдяки позиції Президента України та голови Тернопільської обласної державної адміністрації.

До уваги підприємств та організацій області!

Курси

Курси1

17 червня – Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухами

Державам було запропоновано присвятити цей день підвищенню інформованості про необхідність міжнародного співробітництва для ефективної боротьби з опустелюванням і наслідками посух.

У Тернопільському районі створюється  новий  заказник.

 

Спеціалістами департаменту екології і природних ресурсів Тернопільської облдержадміністрації і науковими співробітниками природного заповідника „Медобри” обстежено лучно-болотну ділянку у заплаві р. Гніздична на території Байковецької сільської ради Тернопільського району. На ділянці площею біля 12 га виявлено чисельну популяцію пальчатокорінника з родини орхідних. З метою є охорона та збереження оселища червонокнижних видів рослин, а також мало порушеного річкового ландшафту департаментом розпочато роботи з підготовки документів до проекту створення ландшафтного заказника місцевого значення „Байківецький”.Изображение 063Изображение 065Изображение 077

Цікаві знахідки у Заліщицькому районі

         У травні поточного року науковими співробітниками національного природного парку ,,Дністровський каньйон” спільно із спеціалістами департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації обстежено ділянки з добре збереженим ландшафтами на території Заліщицького району, перспективні для подальшого заповідання.

         Найцікавішим об’єктом виявились природні комплекси глибокого яру, що на околиці с. Гіньківці Ворвулинської сільської ради. Територія являє собою ерозійний яр, що зливається з долиною                  р. Тупа. У верхній частині береги яру пологі, вкриті лучно-степовою трав’янистою та чагарниковою  рослинністю. В середній частині  на дні яру цікавої форми вапнякові скелі – останці.SAM 1433

На Тернопільщині побільшало об’єктів природно-заповідного фонду

Сесією обласної ради від 9 квітня 2015 року № 1911 погоджено організацію ботанічного заказника загальнодержавного значення ,,Жолоби” орієнтовною площею 60 га на території Лапшинської сільської ради Бережанського району. Заказник створюється з метою охорони місць зростання червонокнижних видів рослин: горицвіту весняного, зозулинця шоломоносного, любки дволистої, а також значної кількості регіонально-рідкісних видів рослин.

Сесією обласної ради від 9 квітня 2015 року № 1912 ,,Про оголошення територій та об’єкта природно-заповідного фонду місцевого значення Тернопільської області” оголошено ботанічний заказник ,,Курилиха” площею 31,0699 га на території Лопушненської сільської ради Кременецького району. Заказник оголошено з метою охорони та збереження місць зростання відкасника татарниколистого, горицвіту весняного і конюшини червонуватої, що занесені до Червоної книги України та ряду регіонально-рідкісних видів рослин.

Цією ж сесією оголошено ботанічну пам’ятку природи ,,Джерельна”  орієнтовною площею 1,5 га на території Кременецької міської ради з метою охорони та збереження гронянки півмісяцевої і костриці бліднуватої, що занесені до Червоної книги України та ряду регіонально-рідкісних видів рорслин;

 м. Тернопіль Вул. Шашкевича, 3 тел./факс (0352) 25-95-93 Електронна адреса: eco_ter@tr.ukrtel.net