Цікаві знахідки у Заліщицькому районі

         У травні поточного року науковими співробітниками національного природного парку ,,Дністровський каньйон” спільно із спеціалістами департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації обстежено ділянки з добре збереженим ландшафтами на території Заліщицького району, перспективні для подальшого заповідання.

         Найцікавішим об’єктом виявились природні комплекси глибокого яру, що на околиці с. Гіньківці Ворвулинської сільської ради. Територія являє собою ерозійний яр, що зливається з долиною                  р. Тупа. У верхній частині береги яру пологі, вкриті лучно-степовою трав’янистою та чагарниковою  рослинністю. В середній частині  на дні яру цікавої форми вапнякові скелі – останці.SAM 1433

На Тернопільщині побільшало об’єктів природно-заповідного фонду

Сесією обласної ради від 9 квітня 2015 року № 1911 погоджено організацію ботанічного заказника загальнодержавного значення ,,Жолоби” орієнтовною площею 60 га на території Лапшинської сільської ради Бережанського району. Заказник створюється з метою охорони місць зростання червонокнижних видів рослин: горицвіту весняного, зозулинця шоломоносного, любки дволистої, а також значної кількості регіонально-рідкісних видів рослин.

Сесією обласної ради від 9 квітня 2015 року № 1912 ,,Про оголошення територій та об’єкта природно-заповідного фонду місцевого значення Тернопільської області” оголошено ботанічний заказник ,,Курилиха” площею 31,0699 га на території Лопушненської сільської ради Кременецького району. Заказник оголошено з метою охорони та збереження місць зростання відкасника татарниколистого, горицвіту весняного і конюшини червонуватої, що занесені до Червоної книги України та ряду регіонально-рідкісних видів рослин.

Цією ж сесією оголошено ботанічну пам’ятку природи ,,Джерельна”  орієнтовною площею 1,5 га на території Кременецької міської ради з метою охорони та збереження гронянки півмісяцевої і костриці бліднуватої, що занесені до Червоної книги України та ряду регіонально-рідкісних видів рорслин;

     Обмеження використанням транспортних засобів в межах ПЗФ

 Ураховуючи негативну оцінку впливу на природні комплекси територій та об'єктів природно-заповідного фонду департаментом запропоновано районним державним адміністраціям, виконавчому комітетові Тернопільської міської ради, обласному управлінню лісового та мисливського господарства, державній екологічній інспекції в Тернопільській області вжити заходів щодо недопущення проведення змагань, перегонів, ралі, трофі-рейдів, з використанням транспортних засобів підвищеної прохідності та моторних плавзасобів на річках, проведення видовищ із залученням звуковідтворювальної техніки, потужнішої за 90 децибел, а також використання феєрверків, іншої піротехніки, особливо у весняно-літній період розмноження тварин (з квітня по липень), у межах зон регульованої рекреації та заповідних зон регіональних ландшафтних парків, територій заказників, пам'яток природи і заповідних урочищ.

На Тернопільщині відбудеться  Всеукраїнський семінар

«Розвиток мережі територій та об’єктів природно-заповідного фонду»

15-17 квітня 2015 року відбудеться семінар  «Розвиток мережі територій та об’єктів природно-заповідного фонду» для працівників департаментів екології та природних ресурсів обласних державних адміністрацій

Цілі семінару:

-       підвищення рівня базових знань та розвитку умінь, які необхідні для створення нових та розширення існуючих територій і об’єктів природно-заповідного фонду;

-       ознайомлення з провідним досвідом у створенні нових та розширенні існуючих територій і об’єктів природно-заповідного фонду;

-       підготовка до виконання заходу 210 Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011 - 2015 роки «Створення нових, розширення існуючих територій та об'єктів природно-заповідного фонду, розташованих на суходолі і в морській акваторії»;

-       посилення співпраці органів державної влади з науковими установами та громадськістю;

-       ознайомлення з Європейськими підходами збереження окремих видів флори і фауни, природних середовищ (оселищ).

    Семінар буде проведено на території  національного природного парку «Дністровський каньйон» у готельному комплексі «Мішин-СІТІ».

НОВА РЕДАКЦІЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕГІОНАЛЬНИЙ ЛАНДШАФТНИЙ ПАРК „ЗАГРЕБЕЛЛЯ” (ОНОВЛЕНА ВІД 07.04.2015).

(для громадського обговорення)

Департаментом екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації приведено у відповідність до вимог чинного законодавства України положення про регіональний ландшафтний парк «Загребелля» (оновлений проект положення додається).

Зауваження та пропозиції до проекту положення просимо надсилати листом (46008, м. Тернопіль, вул. Шашкевича, 3) або на електрону адресу відділу розвитку екомережі, природно-заповідного фонду, екологічного монітортнгу і зв’язків з громадськістю: terpzf@ukr.net

 

 

РЕГІОНАЛЬНИЙ  ЛАНДШАФТНИЙ ПАРК «ЗАГРЕБЕЛЛЯ»: ПРОБЛЕМИ, ОХОРОНА ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ.

З часу  оголошення регіонального ландшафтного парку «Загребелля» (1994 рік) міською радою здійснюється недостатній контроль за додержанням вимог природоохоронного законодавства на території об’єкту природно-заповідного фонду, не функціонує спеціальна адміністрація парку, служба його охорони, недостатнє фінансування  потреб парку, не вживаються оперативні заходи по боротьбі з браконьєрством, парк втрачає естетичну привабливість, ландшафтну та природоохоронну цінність.

Департаментом екології та  природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації  у черговий раз запропоновано міській раді виконати вимоги чинного природоохоронного законодавства, забезпечити охорону природних комплексів регіонального ландшафтного парку «Загребелля», диких тварин і місць їх перебування у межах територій парку, забезпечити порядок використання природних ресурсів, посилити контроль за охороною водних живих ресурсів (дивитися далі).

Лист  депратменту до місьради від03.03.2015 3-2-438 - 1

Лист  депратменту до місьради від03.03.2015 3-2-438 - 2

Лист  депратменту до місьради від03.03.2015 3-2-438 - 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 11542

Департамент впроваджує директиви Євросоюзу

З метою впровадження Директиви 92/43/ЄЕС ,,Про збереження природних оселищ та видів природної фауни та флори” департаментом екеології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації доведено державним лісогосподарським підприємствам вимоги природоохоронного законодавства щодо охорони та збереження червонокнижних і регіонально-рідкісних видів флори і фауни при здійсненні лісогосподарської діяльності.

       Згідно з статею 27 Закону України ,,Про рослинний світ” підприємства, установи, організації та громадяни, діяльність яких пов’язана з розміщенням, проектуванням, реконструкцією, забудовою населених пунктів, підприємств, споруд та інших об’єктів, а також  введенням їх в експлуатацію, повинні передбачати і здійснювати заходи щодо збереження умов місцезростання об’єктів рослинного світу.

       Охорона об’єктів Червоної книги України відповідно до статті 11 Закону України ,,Про Червону книгу України” забепечується шляхом урахування спеціальних вимог щодо охорони об’єктів Червоної книги України під час розміщення продуктивних сил, вирішення питань відведення земельних ділянок, розроблення проектної та проектно-планувальної документації, проведення екологічної експертизи.

       Згідно з п. 9 Правил відтворення лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня  2007 року № 303 проектування об’єктів, на яких передбачається відтворення лісів проводиться з урахуванням наукових рекомендацій та передового досвіду.

       Відповідно до п.2 статті 3 Земельного кодексу України земельні відносини, що виникають при використанні рослинного і тваринного світу регулюються цим Кодексом, нормативно-правовими актами про рослинний і тваринний світ, якщо вони не суперечать цому Кодексу.

 Такі вимоги доведено і до Головного управління Держземагентства у Тернопільській області, обласного управління лісового та мисливського господарства, голів районних державних адміністрацій для врахування при прийнятті рішень про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для лісорозведення (створення нових лісонасаджень). 

До відома водокористувачів!


     У зв'язку з набранням чинності 26 квітня 2014 року Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру" від 09.04.2014 № 1193-VII, департамент повідомляє.
     До приведення Інструкції про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об'єкти із зворотними водами, затвердженої наказом Мінприроди України від 15.12.1994 № 116, у відповідність до вимог чинного законодавства, необхідно взяти до уваги роз'яснення Мінприроди від 22.07.2014 № 5/1-8/8876-14.

РОЗ'ЯСНЕННЯ МІНПРИРОДИ ЩОДО
ДОКУМЕНТІВ ДОЗВІЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ
З ВІДХОДАМИ ТА ОТРУЙНИМИ РЕЧОВИНАМИ

26 квітня 2014 року набрав чинності Закон України від 09.04.2014 № 1193-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру».

 м. Тернопіль Вул. Шашкевича, 3 тел./факс (0352) 25-95-93 Електронна адреса: eco_ter@tr.ukrtel.net