НОВА РЕДАКЦІЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕГІОНАЛЬНИЙ ЛАНДШАФТНИЙ ПАРК „ЗАГРЕБЕЛЛЯ” (ОНОВЛЕНА ВІД 07.04.2015).

(для громадського обговорення)

Департаментом екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації приведено у відповідність до вимог чинного законодавства України положення про регіональний ландшафтний парк «Загребелля» (оновлений проект положення додається).

Зауваження та пропозиції до проекту положення просимо надсилати листом (46008, м. Тернопіль, вул. Шашкевича, 3) або на електрону адресу відділу розвитку екомережі, природно-заповідного фонду, екологічного монітортнгу і зв’язків з громадськістю: terpzf@ukr.net

 

 

РЕГІОНАЛЬНИЙ  ЛАНДШАФТНИЙ ПАРК «ЗАГРЕБЕЛЛЯ»: ПРОБЛЕМИ, ОХОРОНА ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ.

З часу  оголошення регіонального ландшафтного парку «Загребелля» (1994 рік) міською радою здійснюється недостатній контроль за додержанням вимог природоохоронного законодавства на території об’єкту природно-заповідного фонду, не функціонує спеціальна адміністрація парку, служба його охорони, недостатнє фінансування  потреб парку, не вживаються оперативні заходи по боротьбі з браконьєрством, парк втрачає естетичну привабливість, ландшафтну та природоохоронну цінність.

Департаментом екології та  природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації  у черговий раз запропоновано міській раді виконати вимоги чинного природоохоронного законодавства, забезпечити охорону природних комплексів регіонального ландшафтного парку «Загребелля», диких тварин і місць їх перебування у межах територій парку, забезпечити порядок використання природних ресурсів, посилити контроль за охороною водних живих ресурсів (дивитися далі).

Лист  депратменту до місьради від03.03.2015 3-2-438 - 1

Лист  депратменту до місьради від03.03.2015 3-2-438 - 2

Лист  депратменту до місьради від03.03.2015 3-2-438 - 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 11542

Департамент впроваджує директиви Євросоюзу

З метою впровадження Директиви 92/43/ЄЕС ,,Про збереження природних оселищ та видів природної фауни та флори” департаментом екеології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації доведено державним лісогосподарським підприємствам вимоги природоохоронного законодавства щодо охорони та збереження червонокнижних і регіонально-рідкісних видів флори і фауни при здійсненні лісогосподарської діяльності.

       Згідно з статею 27 Закону України ,,Про рослинний світ” підприємства, установи, організації та громадяни, діяльність яких пов’язана з розміщенням, проектуванням, реконструкцією, забудовою населених пунктів, підприємств, споруд та інших об’єктів, а також  введенням їх в експлуатацію, повинні передбачати і здійснювати заходи щодо збереження умов місцезростання об’єктів рослинного світу.

       Охорона об’єктів Червоної книги України відповідно до статті 11 Закону України ,,Про Червону книгу України” забепечується шляхом урахування спеціальних вимог щодо охорони об’єктів Червоної книги України під час розміщення продуктивних сил, вирішення питань відведення земельних ділянок, розроблення проектної та проектно-планувальної документації, проведення екологічної експертизи.

       Згідно з п. 9 Правил відтворення лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня  2007 року № 303 проектування об’єктів, на яких передбачається відтворення лісів проводиться з урахуванням наукових рекомендацій та передового досвіду.

       Відповідно до п.2 статті 3 Земельного кодексу України земельні відносини, що виникають при використанні рослинного і тваринного світу регулюються цим Кодексом, нормативно-правовими актами про рослинний і тваринний світ, якщо вони не суперечать цому Кодексу.

 Такі вимоги доведено і до Головного управління Держземагентства у Тернопільській області, обласного управління лісового та мисливського господарства, голів районних державних адміністрацій для врахування при прийнятті рішень про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для лісорозведення (створення нових лісонасаджень). 

До відома водокористувачів!


     У зв'язку з набранням чинності 26 квітня 2014 року Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру" від 09.04.2014 № 1193-VII, департамент повідомляє.
     До приведення Інструкції про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об'єкти із зворотними водами, затвердженої наказом Мінприроди України від 15.12.1994 № 116, у відповідність до вимог чинного законодавства, необхідно взяти до уваги роз'яснення Мінприроди від 22.07.2014 № 5/1-8/8876-14.

РОЗ'ЯСНЕННЯ МІНПРИРОДИ ЩОДО
ДОКУМЕНТІВ ДОЗВІЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ
З ВІДХОДАМИ ТА ОТРУЙНИМИ РЕЧОВИНАМИ

26 квітня 2014 року набрав чинності Закон України від 09.04.2014 № 1193-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру».

Щодо залучення інвестицій у сфері охорони навколишнього природного середовища

  З метою залучення державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів на підставі Закону України „Про інвестиційну діяльність" департамент надає методичну та консультативну допомогу з питань підготовки інвестиційних проектів (пропозицій), для реалізації яких може надаватись державна підтримка, відповідно до напрямків роботи та компетенції, зокрема в галузі охорони навколишнього природного середовища.
  З презентаційними матеріалами та нормативно-правовими документами щодо підготовки даних проектів та здійснення їх державної реєстрації можна ознайомитися у спеціалістів департаменту.

До відома суб'єктів господарювання області, які отримали дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

  Інформуємо, що у зв'язку із набранням чинності 26.04.2014р. Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру» внесено зміни до частини 8 статті 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря»: «Строк дії дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, виданого суб'єкту господарювання, об'єкт якого належить до першої групи - сім років, об'єкт якого належить до другої групи - десять років, об'єкт якого належить до третьої групи - необмежений.

 м. Тернопіль Вул. Шашкевича, 3 тел./факс (0352) 25-95-93 Електронна адреса: eco_ter@ecoternopil.gov.ua