17 ЧЕРВНЯ ЛЮДСТВОМ ВІДЗНАЧАЄТЬСЯ ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ З ОПУСТЕЛЮВАННЯМ ТА ПОСУХОЮ

         Щорічно 17 червеня людством у рамках Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням, стороною якої є Україна (Закон України від 4 липня2002 року № 61-IV) відзначається Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухами.

         Опустелювання розглядається як процес деградації земель під впливом будь-яких природних та антропогенних чинників.

         Деградація земель – природне або антропогенне спрощення ландшафту, погіршення стану, складу, корисних властивостей і функцій земель та інших органічно пов'язаних із землею природних компонентів.

         Деградація ґрунтів — це зменшення їх родючості або втрата властивостей, характерних їм як природному тілу (підкислення,засолення, вилуговування, ерозія, підтоплення, заболочення, забруднення, опіщанення тощо).
        Глобальною екологічною проблемою на сьогодні є постійне зменшення в ґрунтах вмісту гумусу. Основна причина—споживацький підхід до землі, намагання якнайбільше з неї взяти і якнайменше їй повернути.

       

В ЗАКАРПАТТІ ВІДБУВСЯ СЕМІНАР «ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ВИМОГ ДИРЕКТИВ ЄС У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРИРОДИ»

        З 7 по 9 червня 2017 року та в рамках проекту ЄС «Підтримка України в апроксимації законодавства ЄС у сфері навколишнього середовища»  на базі національного природного парку  «Синевир» відбувся  семінарі «Імплементація вимог Директив ЄС у сфері захисту природи», у якому взяв  участь заступник начальника управління – начальник відділу екомережі природних ресурсів, екомоніторингу і зв’язків з громадськістю управління екології та природних ресурсів Ігор П’ятківський.

Фото http://www.npp-synevyr.net.ua/page79-17.html

      Метою семінару було ознайомлення представників   природоохоронних підрозділів облдержадміністрацій із завданнями щодо реалізації в Україні Оселищної (92/43/ЄEC) та Пташиної (2009/147/ЄС) Директив ЄС, вивчення європейського досвіду заходів щодо збереження оселищ та видів природної фауни і флори, управління дикою природою в контексті євроінтеграції, набуття  практичних навиків щодо мапування оселищ та інвентаризація видів .

      Також розглянуто  проекту Закону України  «Про збереження природних оселищ та видів природної фауни і флори європейського значення в Україні», інші питання.

На Тернопіллі  відбувся Всеукраїнський експедиційно-польовий збір команд юних екологів.

     З 7 по 9 червня 2017 року у м. Тернопіль та м. Кременець (національний природний парк «Кременецькі гори») відбувся Всеукраїнський експедиційно-польовий збір команд юних екологів. Участь взяли команди з 15 областей України.

     В урочистій церемонії відкриття збору взяв участь тимчасово виконуючий обов’язки начальника управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації Олександр Панчук, який виступив з вітальним словом. взяв участь. У роботі журі збору брала участь головний спеціаліст відділу екомережі, природних  ресурсів, екомоніторингу і зв’язків з громадськістю   управління Галина Синиця.

 

Команди захищали-презентували дослідницькі роботи (домашнє завдання) на тему «Екологічна ситуація місця проживання: проблеми та шляхи їх вирішення» та виконували і захищали польовий практикум «Моделювання екологічної ситуації в навколишньому середовищі та прогнозування її змін» за трьома модулями:

  1. Абіотичні фактори та їх вплив на екосистему.
  2. Біотичні фактори та їх роль в екосистемі.
  3. Людина і природа.

     Під час проходження польового збору учасники розвивали навички спостережень і польових досліджень, вчились аналізувати та систематизувати їх, застосовувати екологічні знання у практичній діяльності, оволоділи методиками екологічних досліджень.

     Переможцем у Всеукраїнському зборі сталим юні екологи Запорізької  (І місце), Вінницької та Львівської (ІІ місце), Кіровоградської, Рівненської та Тернопільської (Ш місце) областей.  

     Учасники збору добре відпочили та ознайомились з прекрасною природою Тернопільщини.

22 ТРАВНЯ – МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ БІОЛОГІЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ

     Щороку 22 травня світ відзначає Міжнарордний день біологічного різноманіття, проголошений Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй у 2000 році на 55 сесії на честь прийняття 22 травня 1992 року Конвенції про біорізноманіття.

     Головне завдання Міжнародного дня біорізноманіття – привернути увагу громадськості до проблеми безповоротного зникнення на землі багатьох представників флори та фауни.

     Тема цьогорічного Міжнародного дня біорізноманіття - ,,Біорізноманіття та сталий туризм” обрана у зв’язку із проголошенням Генеральною Асамблеєю організації об’єднаних націй 2017 року Міжнародним роком сталого туризму.

    Відзначення дня біорізноманіття у рамках цієї теми – це ще одна нагода звернути увагу широкої спільноти на актуальні питання збереження і невиснажливого використання біорізноманіття у контексті розвитку туризму і зменшення негативного впливу туризму на біорізноманіття і довкілля. Багато видів туризму безпосередньо залежить від біорізноманіття (екотуризм, агротуризм, оздоровчий туризм тощо), через що підтримка біорізноманіття є обов’язковою умовою в організації туристичної діяльності. Їх гармонійний розвиток і співіснування на взаємовигідній основі передбачає отримання вигод від туризму для покращення стану біорізноманіття та екосистем. А також отримання вигод від біорізноманіття для розвитку туризму.

    Тернопільщина активно впрваджує принципи екологічного туризму. Основними природними об’єктами екскурсійного туризму нашої області є Товтровий кряж, Кременецькі гори, Дністровський каньйон, карстові печери.

Тернопільською обласною державною адміністрацією погоджено використання Горішньоівачівського водосховища

З метою підтримання належного екологічного стану Горішньоівачівського водосховища розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 05 травня 2017 року №263-од (завантажити) погоджено використання Горішньоівачівського водосховища у межах Зборівського та Тернопільського районів площею 341,4 га Тернопільською обласною організацією Українського товариства мисливців і рибалок для здійснення спортивного і любительського рибальства.

Дане водосховище розташоване у межах гідрологічних заказників загальнодержавного значення „Серетський” та місцевого значення „Горішньоівачівський”.

На обласну організацією Українського товариства мисливців і рибалок покладено наступні обов’язки:

1)    використовувати водойму відповідно до заявленої мети з дотриманням вимог законодавства;        

2)    забезпечувати додержання режиму охорони та збереження гідрологічного заказника загальнодержавного значення „Серетський” і гідрологічного заказника місцевого значення „Горішньоівачівський” відповідно до положень про них і охоронних зобов’язань;

3)    дотримуватися режиму охорони видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, та регіонально рідкісних видів;

4)    підтримувати належні умови відтворення тваринного світу і рибних запасів, здійснювати їх захист від браконьєрів;

5)    проводити рибницько-меліоративні заходи;

6)    забезпечувати умови підтримання  санітарного пропуску через шлюзи води та нормально підпертого рівня водойми;

7)    утримувати прибережну захисну смугу водосховища у належному санітарному стані.

Прийняте розпорядження сприятиме охороні та збереженню природно-заповідного фонду, тваринного світу і рибних запасів, підтриманню водного плеса і прибережної захисної смуги у належному санітарно-гігієнічному стані.

17 ТРАВНЯ 2017 РОКУ ВІДБУВСЯ КРУГЛИЙ СТІЛ "ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ"

      17 травня 2017 року, в м. Тернопіль відбувся круглий стіл «Екологічні проблеми Тернопільської області та шляхи їх розв’язання», організатором якого виступила Всеукраїнська екологічна ліга.

     У круглому столі взяли участь представники органів влади Тернопільської області, органів місцевого самоврядування, науковці, громадськість, студенти вищих навчальних закладів.

Були розглянуті наступні питання:

1. Екологічна ситуація в Тернопільській області: проблеми та перспективи поліпшення.

2. Стан водних ресурсів області.

3. Можливості розширення природно-заповідних територій. Стан об’єктів ПЗФ в Тернопільській області.

4. Екологічні та соціально-економічні проблеми поводження з побутовими відходами у м. Тернопіль та Тернопільській області. 5. Вплив непридатних пестицидів і отрутохімікатів на стан довкілля, якість ґрунтів та здоров’я людини.

6. Необхідність внесення змін та доповнень до Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2020 року (Стратегічна ціль 4).

Відбулись активні дискусії щодо найбільш гострих екологічних проблем Тернопільської області.

У 2017 РОЦІ ОЧІКУЄТЬСЯ ПОНИЖЕННЯ РІВНЯ ҐРУНТОВИХ ВОД

      За прогнозами державного науково-виробничого підприємства «Державний інформаційний геологічний фонд України» у 2017 році весняний максимальний рівень ґрунтових вод очікується нижче норми  до 20% багаторічної амплітуди. Літньо-осінній мінімальний рівень буде також нижчим за норму до 20% багаторічної амплітуди багаторічної амплітуди. Середньорічний рівень вод прогнозується нижче норми до 20% багаторічної амплітуди (коефіцієнт відносного положення 0,3-0,5). Передвесняний мінімальний рівень у 2017 році очікується близьким до норми з можливим відхиленням від неї на величину до ± 10% багаторічної амплітуди.

    За аналізом метеоумов попередніх років, проведеним державним науково-виробничим підприємством «Державний інформаційний геологічний фонд України», у Тернопільській області в 2017 році слід очікувати активізацію карстових процесів, бічної ерозії та зсувів.

        Ураховуючи прогнози та ситуацію, що склалася в області у попередні роки, яка набрала характерних рис маловоддя, вважаємо досить актуальними для зацікавлених органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування питання проведення суцільної інвентаризації існуючих артсвердловин, їх обстеження та ремонт з метою використання для потреб централізованого водопостачання, особливо сільських населених пунктів.

        Одночасно слід приділити належну увагу фінансуванню робіт з проектування та спорудження нових артсвердловин.

10 травня – Міжнародний день мігруючих птахів

     Міжнародний день мігруючих птахів був започаткований у 2006 році з метою популяризації ідей про необхідність охорони мігруючих птахів та їх середовища існування. Секретаріати Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин і Угоди про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів (АEWА) повідомляють, що відзначення у 2017 році Міжнародного дня мігруючих птахів проходитиме 10 травня під символічним гаслом «їх майбутнє, це наше майбутнє - здорова планета для мігруючих птахів і людей».

     Традиційно цей день відзначається проведенням семінарів, фестивалів, інформаційних кампаній, які закликають зберігати місця проживання мігруючих птахів по всьому світу. Важливість заходу підкреслює взаємозалежність людей і природи, і особливо людей, і мігруючих тварин - зокрема птахів, так як вони мешкають на одній планеті і мають обмежені ресурси.

     У світі існує близько 10 тисяч видів птахів, котрі є чудовим прикладом природного різноманіття. Птахи населяють різні типи екосистем на всіх континентах і уособлюють концепцію глобального біорізноманіття. Щороку велика кількість видів птахів здійснює міграції, снуючи своєрідну павутину міграційних шляхів, перетинаючи та урізноманітнюючи чимало середовищ існування.

 Управління екології та природних ресурсів Тернопільської облдержадміністрації акцентує увагу на необхідності захисту як самих скупчень птахів (захист від турбування, від незаконного мисливства), так і на збереження місць концентрації мігруючих птахів

    Для сприяння відзначенню цього заходу секретаріатом АЕWА випущені плакати, розміщено тематичні фото - та відеоматеріали у вільному доступі на офіційному веб-сайті www.worldmigratorybirdday.org

     Управління запрошуємо всіх небайдужих долучитися до проведення заходів присвячених Міжнародному дню мігруючих птахів та зареєструвати їх на спеціальній інтерактивній карті, розміщеній на згаданому вище веб-сайті. 

 

 м. Тернопіль Вул. Шашкевича, 3 тел./факс (0352) 25-95-93 Електронна адреса: eco_ter@ecoternopil.gov.ua